כללי

ייתכן ומגיע לכם הרבה כסף! חייגו עכשיו 5520* או השאירו פרטים ונחזור אליכם

זכויות רפואיות הינו תחום מקצועי שמטרתו לסייע לנפגעי תאונות, פציעות, מחלות וליקויים רפואיים בקבלת הזכויות והכסף המגיעים להם מן המדינה. זכויות אלו מגיעות למי שנפגע במקום העבודה, בדרך אליה וממנה ולמי שעובד בסביבת עבודה מזיקה.

הזכויות והפיצוי מגיעים גם למי שסובל מאובדן כושר עבודה, מבעיה נפשית או פיזית הפוגעת בכושר ההשתכרות ועוד. חובת הוכחת הפגיעה וחומרתה מוטלת על הנפגע, והגופים האחראים על מתן הפיצויים נוטים לעתים להקשות על הפונים אליהן, מחשש לניצול המערכת על ידי ביצוע מעשי הונאה.

זכויות רפואיות אלה ניתנות מול הביטוח הלאומי כמענקים, קבלת פיצויים או קצבאות וכן ניתנות מול מס הכנסה – כפטורים או הקלות בתשלומי מס הכנסה. הזכויות עשויות להעניק בסוף התהליך, בין היתר, קצבה חודשית או שנתית, תעודות המקנות הנחות מול גורמים ממשלתיים ופרטיים, פטור ממס הכנסה ועוד.


הכרה בזכויות רפואיות – הליך בירוקרטי סבוך

כדי לוודא שרק מי שבאמת זכאי יוכר ככזה, המוסד לביטוח לאומי מעביר את מבקשי הזכאות תהליך ארוך ומסורבל לעיתים של בירוקרטיה וקבלת אישורים. תהליך ההכרה בזכויות רפואיות כולל פניה לגופים המתאימים (המוסד לביטוח לאומי, מס הכנסה, חברות ביטוח וגופים נוספים), ובמקרה הצורך גם הפנייה אלוועדה רפואית.

טיפול בזכויות רפואיות הוא התהליך הנדרש מהנפגע על מנת לקבל את הזכויות הרפואיות המגיעות לו. התהליך מצריך לעיתים קרובות כמה בדיקות והופעה בפני ועדה רפואית, עם או בלי עורך דין. הוועדה היא שקובעת את אחוזי הנכות, לפיהם נקבעות זכויותיו של הפונה.

גם את השלב הזה חשוב לעבור בהצלחה. ועדה רפואית מורכבת מרופא מומחה וממזכיר ישיבה, שתפקידו לרשום את דוח הוועדה. בשל אילוצי תקציב, מקום וזמן יכול מבקש הזכאות להיפגש עם הוועדה במשך דקות ספורות בלבד. בזמן המועט המוקצב חשוב לפרט ולהדגיש רק את הנתונים החשובים באמת לצורך קביעת אחוזי נכות.


דגשים כלליים לשלב הועדה הרפואית: בתחילת הפגישה עם הוועדה הפונה מתבקש לחתום שהוא מסכים להיבדק על ידי רופא ובסוף הפגישה עליו לחתום על הפרוטוקול. החתימה על הפרוטוקול מעידה על הסכמה עם הכתוב בו. על כן חשוב לקרוא אותו ולתקן או להוסיף פרטים חשובים שלא צוינו כלל או צוינו באופן לא נכון. חוות הדעת של הרופא המומחה מועברת לרופא מוסמך לשם קביעה של אחוז הנכות הרפואית, של תאריך תחילת אחוז הנכות הרפואית ושל תקופת הנכות הרפואית – זמנית או קבועה.

על החלטת הוועדה הרפואית ניתן לערער תוך 60 יום מיום קבלת ההודעה. החלטת הוועדה לעררים הינה סופית ואין לערער עליה אלא בשאלה משפטית בלבד לבית הדין האזורי לעבודה.


מומחי זכויות רפואיות מסייעים בהתמודדות עם הבירוקרטיה

בשלב זה נכנסים לתמונה ארגונים וחברות המתמחים בזכויות רפואיות. גופים אלו מתמחים בהתנהלות מול הרשויות והינם בעלי נסיון רב ותודעת שירות, בכל הנוגע לדרישות השונות מן הזכאים. בעזרת מומחים אלו ניתן להקל את התהליך על הזכאים ועל משפחותיהם.

חברת "זכותי", המתמחה בזכויות רפואיות, מסייעת ללקוח לנתח את המקרה כדי לסייע לו למצות בצורה המיטבית את זכויותיו; במילוי האישורים הדרושים ובבניית התיק הרפואי; סיוע במילוי הטפסים המתאימים ובהגשת התביעות על ידי המבוטח עצמו; סיוע טכני בהכנה לוועדה הרפואית ובניתוח אישי של תוצאות הוועדה. לא מדובר בייצוג משפטי או שירות משפטי. הפגישה הראשונית ניתנת ללא תשלום וללא התחייבות.

השירות המלא ניתן בתשלום על ידי הנבחרת של מומחי זכותי הכוללת רואי חשבון, יועצי מס, רופאים ועובדים לשעבר של הביטוח הלאומי אשר בין השאר גם ניהלו מחלקות מקצועיות במוסד. הסיוע האישי של "זכותי" נועד להביא לכך שהלקוח יקבל את הכסף המגיע לו.

בשלב הבא מסייעים המומחים ללקוח, כאמור תמורת תשלום, בהכנת האישורים הנדרשים, הנחייה בבניית תיקו הרפואי, וסיוע בתהליך הגשת התביעות לגופים המתאימים. במידה והפונה נדרש להופיע מול ועדה רפואית, צוות המומחים מסייע לו להבין באופן כללי מה יעמוד לפניו, וכן מסייע לו בניתוח תוצאות הוועדה, וכל זאת מבלי לייצגו משפטית או להוות תחליף לייצוג משפטי.

בתמונה: הוראות הכוונה לסניף ביטוח לאומי בתל אביב
צילום: חברת זכותי

תחומי ההתמחות של "זכותי"

 • פגיעות בעבודה – מבוטח שנפגע בעבודה, במהלכה, בדרכו אליה או בחזרה ממנה, יוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כנפגע עבודה ויהיה זכאי להטבות בהתאם. במקרים של תאונות עבודה קיימת הגבלת זמן. על כן יש לפנות באופן מידי למוסד לביטוח לאומי ולדווח על פרטי האירוע. אי הגשת התביעה תוך זמן סביר, ולכל היותר 12 חודשים, עלולה לשלול מהנפגע קבלת חלק מההטבות או את כולן.
 • נכות כללית – לקצבת נכות כללית זכאי תושב ישראל בגיר (מעל גיל 18) שעקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי אינו מסוגל להשתכר, או שאינו משתכר סכום השווה ל25% מהממוצע במשק, או שהכנסתו החודשית הצטמצמה עקב הליקויים ב50% או יותר. זכאות לקצבה זו יכולה לשנות באופן דרמטי את עתידו הכלכלי של המבוטח.
 • תאונות אישיות – תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו 65, שנחבל בגופו מגורם חיצוני ועקב כך איבד את כושרו לתפקד, זכאי לקבלדמי תאונה. בדיקה רפואית חייבת להתבצע תוך 72 שעות משעת התאונה (או תוך שבועיים במקרים בהם הסימפטומים עלולים להתגלות רק לאחר 72 שעות). את התביעה יש להגיש לא יאוחר מ – 90 ימים לאחר יום התאונה. הגשה מאוחרת עלולה לבטל את הזכאות.
 • גמלת ניידות – בעלי ליקויים בגפיים התחתונות, המוגבלים בניידותם והינם בני 3 עד 67 זכאים לקבל גמלת ניידות, מכח "הסכם ניידות" משנת 1977. את התביעה בנושא יש להגיש ללשכת הבריאות המחוזית באזור המגורים.
 • ועדה רפואית בודקת את המבוטח ומקצה לו אחוזי נכות. אחוזי הניידות מחושבים לפי רשימת ליקויים באיברים שמתחת לקו המותניים. לאחר שהוועדה הרפואית קבעה את אחוזי המוגבלות בניידות על הפונה להגיש טופס תביעה לקבלת ההטבות המגיעות לו על סמך אחוזי הנכות. גמלת ניידות נעה בין כמה מאות שקלים ועד כ-8,000 ש"ח.
 • חוק פיצוי נפגעי פוליו – נפגעי פוליו שעקב מחלתם נקבעה להם נכות יציבה, יקבלו מהמדינה פיצוי חד פעמי, מענק או קצבה חודשית, בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו להם. כדי להביא לזכויות רפואיות להן זכאי החולה, יש להגיש את התביעה לסניף ביטוח לאומי הקרוב לבית מגוריו לפי "חוק הפוליו".
 • פטור ממס – אחוז לא-מבוטל מציבור השכירים בישראל זכאי לפטור ממס עקב בעיות רפואיות מגוונות, אך המודעות בציבור לנושא זה אינה כה גבוהה. קיימות מספר קבוצות שונות הזכאיות לפטור כזה: עיוור, נכה בשיעור של 90% ומעלה, אדם בעל נכות שנקבעה לתקופה של שנה ומעלה ועוד.
 • גמלת סיעוד – תושב ישראל שהגיע לגיל פרישה ותלוי בזולת לביצוע פעולות בסיסיות או הזקוק להשגחה, יקבל על פי מידת תלותו אספקת מוצרי ספיגה, טיפול במרכז יום לקשיש, שירותי מכבסה, משדר מצוקה ועוד.

המוסדות הממשלתיים מתמודדים מדי יום עם אנשים המנסים לזכות בפיצויים ועל כן נוצר מערך מורכב של סינון מחמיר ובחירת זכאים מובהקים. כמות הבקשות היא גדולה, ותקציב המוסדות מוגבל ביותר. עקב כך, לעתים קשה להגיע למיצוי אמיתי של כל הזכויות הרפואיות שלך, ללא סיוע צמוד המבוסס על נסיון אישי, מצד אנשים מנוסים בעלי תודעת שירות המכירים את רשימת המחלות והליקויים, דרישות הגופים השונים ומודעים לפניות שכבר נעשו ולהחלטות לגביהן.


בסוף תהליך הסיוע של "זכותי" ניתן לקבל הקלות והטבות רבות, כגון: 

 • מענקים חד פעמיים
 • קצבאות חודשיות
 • הקלות והטבות ברכישת רכב ודירה
 • הטבות מס
 • תשלומי ביטוח
 • מטפל צמוד
 • טיפול רפואי חינם

מרבית המקרים שטופלו על ידי "זכותי" הסתיימו בהצלחה ובזיכוי של הלקוח בתגמול כספי. השירות אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לטיפול משפטי.


קראו כמה ממכתבי התודה של לקוחותינו כדי להתרשם מן הסיוע שלנו.

 • "לא כל יום אתה נתקל במקצוענות, איכפתיות, עשייה מעל ומעבר ומתן סיוע תוך השגת תוצאות במהירות וללא דיחוי" (עופר כרמל, 2020)
 • "אני אסיר תודה לצוות הנפלא של זכותי כולל הרופא שתימצת בצורה עניינית את בעיותיי הרפואיות" (אלי בר, 2020)
 • "היה לי הכבוד להכיר שקיימת בישראל חברה הוגנת ומרשימה כזו. אין לי ספק, שזו דרככם" (עוזי מסיקה, 2020)
 • "מבלי לוותר, תוך ייעוץ מקצועי מהימן, מוועדה אחת לוועדת ערר אחרת, תוך היוועצות עם הגורמים המקצועיים הרלוונטיים, הלכנו, כמעט יד ביד, עד להשלמת התהליך" (אמנון מ', 2019)
 • "אני לא מאמין שהצלחתם להשיג את מה שהשגתם. כל הכבוד! מעריך מאוד ומוקיר" (חיים וינ', 2019)
 • "תודה על הטפול המסור, האוזן הקשבת והעזרה בכל עת. בכל שאלה והתלבטות הייתם שם לצידי, בסבלנות רבה וברצון לעזור. היתה לי הזכות להיעזר בזכותי" (אברהם אלון, 2019)
 • "ברצוני להודות לכם על 3 שנים שליוויתם אותי במקצועיות וסבלנות מול גוף הכי קשה במדינה – הביטוח הלאומי. תודה לכל הגוף הזה שנקרא זכותי" (רחל דאי, 2019)

אם מגיע לך כסף עקב תאונה או מחלה, מומחי זכויות רפואיות מבית זכותי יכולים לעזור לך למצות את זכויותיך הרפואיות.

לפגישת היכרות חינם ללא התחייבות מלאו שם וטלפון באתר, או חייגו 5520*.

חוק הביטוח הלאומי מגדיר עקרת בית כתושבת ישראל נשואה (או ידועה בציבור) שאינה עובדת ושבן זוגה מבוטח בביטוח לאומי. המושג "עקרת בית" מתייחס בעצם לאישה אשר עובדת במשק הבית ומבצעת עבודות...

זכויות רפואיות הינו תחום מקצועי שמטרתו לסייע לנפגעי תאונות, פציעות, מחלות וליקויים רפואיים בקבלת הזכויות והכסף המגיעים להם מן המדינה. זכויות אלו מגיעות למי שנפגע במקום העבודה, בדרך אליה וממנה ולמי שעובד...

אושפזת בבית חולים? יכול להיות שמגיע לך כסף רב מן המוסדות. אם כבר אושפזת בעבר, מאושפז כעת או מתאושש מאישפוז, חשוב שתדע כיצד לברר היטב כל את זכויותיך הרפואיות...

עם "זכותי", יש לך מענה מלא למיצוי זכויותיך הרפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, משרדי ממשלה, חברות ביטוח וקרנות פנסיה. יש לכם בעיה עם ביטוח לאומי? התקשרו עכשיו 5520* לתיאום פגישת היכרות...

בכדי לקבל הכרה כנפגע עבודה, גורמים שונים (לדוגמא: ביטוח לאומי) מבקשים להציג חוות דעת רפואית. זהו מסמך אשר מכיל חוות דעת רפואית שניתנה על ידי רופא מומחה באותו תחום...

בארץ ובעולם קיימים מפורסמים רבים שחלו במחלת הסרטן, נאבקו בה באופן פומבי ועדיין בחיים. חלקם "ניצחו" את הסרטן, חלקם ממשיכים להיאבק מדי יום.  מפורסמים וסלבריטאים חולי סרטן בעבר ובהווה: דסטין הופמן (נולד...

חלית בפוליו בעבר, או בן משפחתך חולה פוליו (שיתוק ילדים)? מגיע לך כסף מן המדינה. חוק הפוליו (חוק פיצוי לנפגעי פוליו) ישפיע באופן דרמטי על מצבך הכלכלי. גם אם חלית בפוליו לפני שעלית...

Are you injured at work, because of work or on the way to work? Maybe you deserve a lot of money! A National Insurance insured employee who has suffered...

צרו קשר

אולי מגיע לך הרבה כסף!

מלא פרטיך ונחזור אליך בהקדם