זכויות רפואיות
ייתכן ומגיע לכם הרבה כסף! חייגו עכשיו 5520* או השאירו פרטים ונחזור אליכם

מחלות מקצוע – אחוזי נכות

מתוך תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) תשט"ז 1956, הידוע גם כ"ספר המבחנים" של המוסד לביטוח לאומי.


פרק ראשון: הרעלות ומחלות-עור

1. הרעלות
הרעלת זרניך, ניקל, ניקל קרבוניל, קדמיום ותרכובותיו, כרום, עופרת, פלואור, מנגן, כספית, זרחן בריליאום, תליום, תחמוצת הפחמן, בנצל וההומולוגים שלו, פחמן דו גפריתי, תכשירי ניטרו ואמינו של בנצול, הרעלה על ידי תכשירים
הלוגנים של הפחמנים המימניים – בהתאם פגימות במערכות הגוף השונות כתוצאה מהרעלה.

2. מחלות עור
הנגרמות על ידי אבק, נוזלים חמרים יציבים או גזים – OCCUPATIONAL DERMATOSES ("דרמטיקה תעסוקתית")
(א) ישנו גורם ידוע; אין הפרעות בהעדר של מגע עם הגורם 0%
(ב) ישנו גורם ידוע; הפרעות ממושכות וחוזרות גם ללא מגע עם הגורם 10%
(ג) ישונ גורם ידוע; הפרעות ניכרות 20%
(ד) ישנו גורם ידוע; הפרעות ניכרות ברוב חלקי הגוף 30%

פרק שני: מחלות מידבקות ושאר המחלות המקצועיות

3. מחלה המועברת לאדם מכל חי שאיננו אדם –
בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאה ממחלות אלה
4. הופעות אלרגניות כתוצאה מחיסון נגד כלבת-
בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאה ממחלות אלה.
5. שחפת
(1) שחפת פעילה –
(א) שחפת פעילה –
(1) שחפת פעילה (UNSTABLE)(בלתי יציבה) הדורשת טיפול 100%
(2) שחפת שפעילותה בספק, או שחפת בצורה כרונית עם הפרשה של מתגי קוך בתרבית בלבד ובהפסקות גדולות, קיים כושר פעולה מוגבל 75%
שחפת בלתי פעילה-
(1) (א) בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות (STABLE QUIESCENT )(שקט יציב) קיימות הפרעות בלתי ניכרות בכושר הפעולה 50%
(ב) בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות (STABLE QUIESCENT)(שקט יציב) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של יותר מ-1/3 של שטח הריאה, או שינויים פיברוטיים רחבים 60%
(ג) בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות (STABLE QUIESCENT)(שקט יציב) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של שטח ריאה אחת או שינויים פיברוטיים רחבים מאוד, קיימים מזמן לזמן שטפי-דם בלתי-ניכרים 70%
(ד) בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות (STABLE QNIESCENT)(שקט יציב) שטח הנשימה הוקטן באופן ניכר, קיימים סימנים ברורים של הפרעות במחזור COR PULMONALE או שטפי-דם חדירים ניכרים PULMONALE 80%
(2) (א) שפעילותה פסקה לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים. לאחר הפסקת הפעילות (STABLE ARRESTED) קיימות הפרעות בלתי ניכרות בכושר הפעולה STABLE ARRESTED 30%
(ב) שפעילותה פסקה לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים, לאחר הפסקת הפעילות (STABLE ARRESTED) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של יותר מ-1/3 40%
(ג) שפעילות פסקה לפני יותר משנתיים ועד לתקופה של חמש שנים. לאחר הפסקת הפעילות (STABLE ARRESTED) של שטח ריאה אחת או שינויים פיברוטיים רחבים מאוד. קיימים מזמן לזמן שטפי-דם 50%
(ד) שפעילותה פסקה לפני יותר משנתיים ועד לתקופה של חמש שנים. לאחר הפסקת הפעילות (STABLE ARRESTED) שטח הנשימה הוקטן באופן ניכר, קיימים סימנים ברורים של הפרעות במחזור הדם (COR PULMONALE) או שטפי-דם ניכרים 70%
(3) (א) שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים (RECOVERD) קיימות הפרעות בלתי ניכרות בכושר פעולה 10%
(ב) שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים (RECOVERD) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של יותר מ-1/3 של שטח הריאה או שינויים פיברוטיים רחבים 20%
(ג) שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים (RECOVERD) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של ריאה אחת או שינויים פיברוטיים רחבים מאוד, קיימים מזמן לזמן שטפי-דם בלתי ניכרים 30%
(ד) שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים (RECOVERD) שטח הנשימה הוקטן באופן ניכר. קיימים סימנים ברורים של הפרעות במחזור הדם (COR PULMONALE) או שטפי-דם תדירים וניכרים 60%
(4) (א) שנרפאה לאחר ניתוח טורקופלסטי של פחות מחמש צלעות 5%
(ב) שנרפאה לאחר ניתוח טוקופלסטי חד-צדדי או דו-צדדי של יותר מחמש צלעות 10%
(ג) שנרפאה לאחר כריתה של סגמנט 5%
(ד) שנרפאה לאחר כריתה של שטח הריאה המתאים לשטח של אונה 10%
(ה) שנרפאה לאחר ניתוח כריתה של אונה עם תוספת של טורקופלסטיקה 15%
(ו) שנרפאה לאחרת כריתה של יותר מאונה אחת עם תוספת של טורקופלסטיקה 20%
(ז) שנרפאה לאחר כריתה של ריאה אחת וקיימים שינויים גם בריאה השנייה 30%
הערה: בסעיף קטן זה יש להוסיף לאחוזים המפורטים בו אחוזי נכות כפי שנקבעו בתוספת זו לצד כל פגימה.
(ג) שחפת בלתי פעילה שנרפאה:
(1) קיימת הגבלה ניכרת בכושר הנשימה על ידי התעבות רחבה של הפלוירה 10%
לאחוז האמור יש להוסיף אחוזי נכות כפי שנקבעו בתוספת זו לצד כל פגימה.
(2) שחפת מחוץ לריאות: דרגת הנכות תיקבע בהתאם לפגימות במערכות השונות שהן תוצאה של מחלת השחפת.
6. ברוצלוזיס
בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאת מחלות אלה.
7. שיתוק ילדים
בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאות מחלות אלה.
8. קדחת צהובה, פיליאזיס / פילאריאסיס, ליישמניוסיס, כולרה / חולרע / חולי רע, דבר, טריפנומיאזיס ומלריה
בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאת מחלות אלה.
9. צפדת (טטנוס)
בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאות מחלות אלה.
10. סרטן עור וכיב ממאיר של קרנית העין וסרטן הרירית של האף או הגתות הקשורות באף –
בהתאם לפגימות השונות שהנן תוצאה ממחלות אלה.
11. (1)צורנית עם שחפת, – בהתאם לאחוזי הנכות של השחפת.
(2) צורנית בלעדי שחפת – בהתאם להפרעה במערכת הנשימה תוך התאמה עם אחוזי הנכות שנקבעו לגבי השחפת.
12. אמיינתית – בהתאם להפרעה במערכת הנשימה תוך התאמה עם אחוזי הנכות שנקבעו לגבי השחפת.
13. ירוד – בהתאם לליקויים בכושר הראייה תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו לגבי ירוד כתוצאה מ תאונת עבודה.
14. מחלת "קייסון" (Caisson Disease) בהתאם לפגימות במערכת.
15. עוויות הגוף השונות שהן תוצאה
16. מחלות קרינה ממחלות אלה.
17. מחלות עצבים, פרקים, גידים, שרירים, כלי הדם או העצבים של הגפיים – בהתאם לפגימות במערכות אלה תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו להן.

18. בורסיטיס של הברך או המרפק – תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו לגבי פגימות בברך.

19. ליקויי שמיעה – בהתאם לליקויים בכושר השמיעה תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו לגבי ליקויי שמיעה כתוצאה מתאונת עבודה.

צרו קשר

אולי מגיע לך הרבה כסף!

מלא פרטיך ונחזור אליך בהקדם