זכויות רפואיות
ייתכן ומגיע לכם הרבה כסף! חייגו עכשיו 5520* או השאירו פרטים ונחזור אליכם

תסמונות נוירולוגיות והפרעות פרכוסיות – אחוזי נכות

פרק שלישי – ספר הליקויים של הביטוח הלאומי (קביעת אחוזי נכות לפי ליקוי)

29. תסמונות מוחיות והפרעות בעצבים הקרניאליים

(1) המיפלגיה (Hemiplegia) ימין שמאל
א. חלקית
I. בצורה קלה 30% 20%
III. בצורה קשה  70% 60%
ב. שלמה עם קונטרקטורות 100% 100%
בהמיפלגיה חלקית – אחוזי הנכות ייקבעו לפי המצב התפקודי של היד.
(2) פרפלגיה (Paraplagia)
 א. בצורה קלה 20%
 ב. בצורה בינונית 50%
 ג. בצורה קשה 80%
 ד. בצורה מוחלטת (חוסר תנועתיות מוחלטת)  100%
(3) קוואדריפלגיה (Quadriplegia)
 א. בצורה קלה 60%
 ב. בצורה בינונית 80%
 ג. בצורה קשה 100%
 בעד הפרעות בפעילות הסוגרים ואיבוד כוח-גברא היכולים להופיע בצורות הקלות בסעיפים-קטנים (1), (2), (3) – ייקבעו אחוזי נכות נוספים לפי הסעיפים המתאימים.
 (4) מונופלגיה (Monoplegia)
 אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיפים המתאימים לפגימות בעצבים הפריפריים; במקרים עם קונטרקטורה בהתאם למצב התפקודי.
 (5) פגימות בעצבי המוח + כאבי ראש (כולל מיגרנה; עודכן: 2021)
 א. עצב (Trigeminus) V
 I. כאב ראש בעוצמה בינונית עד קשה ללא טיפול מניעה בתרופה ייעודית 5%
 I. בצורה קלה 10%
 I. כאב ראש בעוצמה בינונית עד קשה ללא תגובה לטיפול מניעה בתרופה ייעודית אחת 10%
 II. בצורה בינונית 20%
 II. כאב ראש בעוצמה בינונית עד קשה ללא תגובה לטיפול מניעה בשתי תרופות ייעודיות לפחות. 20%
 III. בצורה בינונית, עם הפרעות תחושתיות ניכרות 30%
 III. כאב ראש בעוצמה קשה ללא תגובה לטיפול מניעה ב-3 תרופות ייעודיות לפחות. 40%
 IV. בצורה קשה 40%
 ב. עצב (Facialis VII)
 I. בצורה קלה 0%
 II. בצורה בינונית 10%
 III. בצורה קשה 30%
ג. עצב (Vagus X)
 I. בצורה קלה מאד 0%
 II. בצורה קלה 10%
 III. בצורה בינונית 20%
ד. עצב (Accessorius XI)
 I. בצורה קלה 0%
 II. בצורה בינונית 10%
 III. בצורה קשה 20%
 ה. עצב (Hypoglossus XII)
 I. בצורה קלה 10%
 II. בצורה בינונית 30%
 III. בצורה קשה 40%
 (6) נויריטיס (Neuritis)
 I. בצורה קלה 0%
 II. בצורה בינונית 10%
 III. בצורח ניכרת 30%
 IV. בצורה קשה 50%
 (7) אפזיה (Aphasia)
 א. אפזיה דיזארטרית, עם הפרעות בהיגוי בלבד
 I. בצורה קלה 10%
 II. בצורה בינונית 20%
 III. בצורה קשה 40%
 ב. אפזיה תחושתית או מעורבת (הפרעה של השפה הפנימית)
 I. עם אפשרות של תקשורת עם הזולת 60%
 II. ללא כל אפשרות של תקשורת עם הזולת הן מן הצד ההבנתי והן מן הצד הביצועי 100%
(8) הפרעות בקואורדינציה ותסמונות אקסטרה- פירמידליות כגון : , Choreo-Athtosis Chorea, Athetosis ימין שמאל
I. בצורה קלה  30% 20%
II. בצורה בינונית 40% 30%
III. בצורה קשה 50% 40%
האחוזים הנ"ל מכוונים לפגימה של גף עליון ותחתון יחד. במקרה של פגימה בגף אחד בלבד, ייקבעו אחוזי ה נכות בהתאם להגבלת התנועות בפרקים הפרוקסימליים של הגף בעלי התפקיד הפגום.
(9) מחלת פרקינסון (Morbus Parkinson)
 א. חצי גוף
 I. בצורה קלה 30% 20%
 II. בצורה בינונית 40% 30%
 III. בצורה קשה  50% 40%
 ב. גף עליון בלבד
 I. בצורה קלה 20% 10%
 II. בצורה בינונית 30% 20%
 III. בצורה קשה 40% 30%
 ג. גף תחתון בלבד
 I. בצודה קלה  10% 10%
 II. בצורה בינונית 20% 20%
 III. בצורה קשה 30% 30%
 (10) Tic
 אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 34 פסיכונוירוזיס.
 (11) אנצפלופטיה (Encephalopathia)
 (Chronic post traumatic brain syndrome) בהפרעות הנוירולוגיות האורגניות כגון שיתוקים,  תופעות אפילפטיות, הפרעות-דיבור, ירידה ברמה השכלית, שינויים באישיות ובדומה – ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לסעיפים המתאימים.

30. הפרעות פרכוסיות

(1) כפיון (Grand Mal)
בהתקפים פרכוסיים המלווים איבוד ההכרה, הנכות תיקבע לפי הפירוט כלהלן :
 א. לא היו התקפים פרכוסיים במשך שנתיים 0%
 ב. בצורה קלה – היו  4-1 התקפים במשך שנתיים 10%
 ג. בצורה בינונית – היה בממוצע התקף אחד ב4 – 3- חדשים 30%
 ד. בצורה ניכרת – היה בממוצע התקף אחד לחודשיים 50%
 ה. בצורה קשה – היה בממוצע לפחות התקף אחד לחודש 80%
 ו. בצורה קשה מאד – היה בממוצע יותר מהתקף אחד לחודש 100%
(2) כפיון מלווה בהפרעות נפשיות
 פורשה הפגיעה כאחת הצורות המוגדרות בסעיפים-קטנים (1)(א) עד (1)(ה) ונוסף לזה קיימים שינויים אפילפטיים באישיות או הפרעות נפשיות אפילפטיות המגבילים את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה, נוהגים בהתאם להוראות תקנה 12 לתקנות אלו. 4
(3) התקפים ליליים בלבד
 הופיעו התקפים בלילה בלבד, נוהגים כפי שנקבע לגבי הפגיעות המוגדרות בסעיף קטן (5) דלהלן.
(4) כפיון פסיכומוטורי
אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לשכיחות ההתקפים הפרכוסיים או בהתאם לשכיחותו ועוצמתן של ההפרעות הבלתי-פרכוסיות.
(5) Petit Mal) Minor Seizures)
 התקפים קצרים של קיפוח מצב ההכרה (Absence) עד לאבדן מוחלט של ההכרה, העלולים להיות מלווים ע"י פעולות אוטומטיות או הפרעות פסיכו-מנטליות כגון: (הזיות, הפרעות בחשיבה, במצב-רוח, בזכירה וכדומה)
 I. לא היו התקפים במשד שנתיים 0%
 II. היו בממוצע מדי חודש בחודשו
 א. בצורה קלה – לא יותר משני התקפים 10%
 ב. בצורה בינונית – יותר משני התקפים אך לא יותר מ- 4 20%
 ג. בצורה ניכרת – יותר מ- 4 התקפים 40%
 ד. בצורה קשה – מספר התקפים ממושכים מדי שבוע בשבוע 60%
 ה. בצורה קשה מאד – מצבי-סטטוס חוזרים 100%
(6) התקפים ג'קסוניים (Jacksonian) או מוקדים תנועתיים או תחושתיים – אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיפים-קטנים (5)-(1) בהתחשב במצב, העוצמה והשכיחות.

31. עצבי הגפיים העליונים

 (1) קבוצת השרשים ((Radicular group העליונה או האמצעית או התחתונה)
ימין שמאל
 א. שיתוק חלקי
 I. בצורה קלה 20% 10%
 II. בצורה בינונית 40% 30%
 III. בצורה קשה 50% 40%
 ב. שיתוק מלא 70% 60%
 (2) כל קבוצת השרשים (Plexus)
 א. שיתוק חלקי
 I. בצורה קלה 20% 10%
 II. בצורה בינונית 40% 30%
III. בצורה קשה 60% 50%
 ב. שיתוק מלא 80% 70%
 (3) שיתוק עצב רדיאלי Radialis
 א. שיתוק חלקי
 I. בצורה קלה 20% 10%
 II. בצורה בינונית 30% 20%
 III. בצורה קשה 40% 30%
 ב. שיתוק מלא 60% 50%
(4) שיתוק עצב מדיאני Medianus
 א. שיתוק חלקי
 I. בצורה קלה מאד 5% 5%
 II. בצורה קלה 10% 10%
 III. בצורה בינונית 30% 20%
 IV. בצורה קשה 40% 30%
 ב. שיתוק מלא 60% 50%
 (5) שיתוק עצב אולנרי Ulnaris
 א. שיתוק חלקי
 I. בצורה קלה מאד 0% 0%
 II. בצורה קלה 5% 5%
 III. בצורה בינונית 20% 10%
 VI. בצורה קשה 30% 20%
 ב. שיתוק מלא 50% 40%
 (6) שיתוק עצב Musculo-cutaneus או Circumflexus humeri
 א. שיתוק חלקי
 I. בצורה קלה 0% 0%
 II. בצורה בינונית 10% 10%
 III. בצורה קשה 20% 10%
 ב. שיתוק מלא 30% 20%
 שיתוק עצב Thoracalis longus
 א. שיתוק חלקי
 I. בצורה קלה או בינונית 0% 5%
 II. בצורה קשה 10% 10%
 ב. שיתוק מלא 20% 10%
 במקרה של מצב אחרי תיקונים ניתוחיים במטרה להחזיר התפקוד שאבד
כתוצאה מפגיעה בעצב – ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם למצב התפקודי של היד.

32. עצבי הגפיים התחתונים

(1) עצב סכיאטי (עצב השת) (Sciatis Nerve) N. ischiadicus
 א. שיתוק חלקי
 I. בצורה קלה 10%
 II. בצורה בינונית 20%
 III. בצורה קשה 40%
 ב. שיתוק מלא 60%
(2) (Common Personal Nerve) – N. popliteus externus
 א. שיתוק חלקי
 I. בצורה קלה 10%
 II. בצורה בינונית 10%
III. בצורה קשה 20%
(3) Superficial Peroneat Nerve) N. musculo-culaneus)
 א. שיתוק חלקי
I. בצורה קלה או בינונית 0%
II. בצורה קשה 10%
 ב. שיתוק מלא 20%
(4) Deep peroneal Nerve) N. tibialis anterior)
 א. שיתוק חלקי
 I. בצורה קלה 0%
II. בצורה בינונית 10%
III. בצורה קשה 20%
 ב. שיתוק מלא 30%
(5) (Tibial Nerve) N. tibialis posterior
 א. שיתוק חלקי
 I. בצורה קלה מאד 0%
 II. בצורה קלה 5%
 III. בצורה בינונית 20%
 VI. בצורה קשה 30%
 ב. שיתוק מלא 50%
 (6) שיתוק עצב Musculo-cutaneus או Circumflexus humeri
 א. שיתוק חלקי
 I. בצורה קלה 0%
 II. בצורה בינונית 10%
 III. בצורה קשה 20%
 ב. שיתוק מלא 30%
 שיתוק עצב Thoracalis longus
 א. שיתוק חלקי
I. בצורה קלה 10%
II. בצורה בינונית 10%
 III. בצורה קשה 20%
 ב. שיתוק מלא 20%
 (6) N. femoralis or N. cruralis
 א. שיתוק חלקי
 I. בצורה קלה או בינונית 10%
 II. בצורה קשה 20%
 ב. שיתוק מלא 30%

 


צרו קשר

אולי מגיע לך הרבה כסף!

מלא פרטיך ונחזור אליך בהקדם