זכויות רפואיות
ייתכן ומגיע לכם הרבה כסף! חייגו עכשיו 5520* או השאירו פרטים ונחזור אליכם

מחלות ופגימות במערכת הלוקומוטורית – אחוזי נכות

פרק חמישי (עצמות, פרקים, גולגולת, עמוד שדרה, עצם בריח, עצם שכם)

35. מחלות העצמות והפרקים

(1) ארטריטיס רבמטואידית, ניוונית או מכל סוג אחר
א. אין השפעה על כושר הפעולה הכללי ואין הגבלת תנועות 0%
ב. קיימת השפעה קלה על כושר הפעולה הכללי או התנועות. 10%
ג. קיימת השפעה בינונית על כושר הפעולה 20%
ד. ההשפעה על כושר הפעולה הכללי היא יותר מבינונית או קיימת הגבלה ניכרת בתנועות 30%
ה. בצורה קשה, קיים קשיון בפרקים הקטנים בלבד 50%
ו. בצורה קשה מאד, קשיון בפרקים הגדולים, המצב הכללי ירוד  80%
ז. בצורה חמורה, החולה רתוק לכסא גלגלים או הופיעו סיבוכים רציניים 100%
(2) Ostemyelitis chronica
א. ישנו גת (Sinus)ׂ מפריש, תמידי
  I. אין החמרה חריפה, אין סימנים כלליים והפרעות בתנועות 10%
  II. אין החמרה חריפה, אין סימנים כלליים, קיימות הפרעות קלות בתנועה  20%
ב. ישנם sequester והפרשה מוגבלת  30%
ג. הצורה האמורה בפסקה ב, אך קיימים גם סימנים כלליים 50%
ד. הצורה האמורה בפסקה ג, אך קיימים סימנים כלליים תמידיים המחייבים שכיבה מתמדת במיטה 100%
 (3) שחפת העצמות והפרקים
א. בתקופה החריפה של המחלה
 I. בצורה קלה או בינונית.  50%
 II. בצורה קשה, ישנן הפרעות ניכרות בפעולה 70%
 III. בצורה קשה מאד, ישנם סימנים לשחפת כללית  100%
ב. לאחר חילוף התקופה החריפה
  I. הטיפול נמשך, אין סימני פעילות  30%
  II. הטיפול נמשך וקיימים עדיין סימני פעילות  50%
ג. מצב שלאחר שחפת שנתרפאה – אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות בעצמות ובפרקים.

36. גולגולת

(1) ליקויי צורה בין אם נגרם חסר מועט של העצם ובין אם לאו
א. אין הפרעות אובייקטיביות 0%
ב. ישנן הפרעות אובייקטיביות – אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להפרעות הנוירולוגיות.
(2) חסר בעצמות הגולגולת
א. עד שלושה סנטימטרים מרובעים  5%
ב. מעל לשלושה ועד חמישה סנטימטרים מרובעים  10%
ג. מעל ל5- ועד ל10- סנטימטרים מרובעים 20%
ד. ביותר מ10- סנטימטרים מרובעים
  I. ללא Hernia cerebri 30%
  II. ישנה Hernia cerebri  80%
(3) במצבים שלאחר תיקון פלסטי של חסר בעצמות הגולגולת ייקבעו מחצית אחוזי הנכות בהתאם לסדר גודל החסר שהיה קיים לפני התיקון
לפי סעיף-קטן (2).
(4) במקרים לאחר פציעה בגולגולת עם סיבוכים תוך-גולגולתיים המלווים תופעות של שיתוקים, התקפים ג'קסוניים או הפרעות פונקציונליות אחרות, ייקבעו אחוזי ה נכות בהתאם לפגימות.

37. עמוד השדרה

(1) קבוע עמוד השדרה הצוארי (Cervical Ankylosis)
א. בזווית נוחה 30%
ב. בזווית בלתי נוחה 50%
זווית נוחה – הקבוע הוא בגדר היציבה התקינה; זווית בלתי נוחה – היציבה הכוללת מופרעת, קיימת סטיה בציר.
(2) קבוע עמוד השדרה הגבי (Dorsal Ankylosis)
א. בזווית נוחה  10%
ב. בזווית בלתי נוחה 30%
זווית נוחה – זווית שאינה עוברת את הקיפוזיס הנורמלית ואין אנגולציה צדדית או קדמית-אחורית חדה.
(3) קבוע עמוד השדרה המתני (Lumbar Ankylosis)
א. במצב נוח 30%
ב. במצב בלתי נוח 40%
ג. במצב של דפורמציה קשה עם הפרעה בולטת ביציבה 50%
 מצב בלתי נוח – שינוי ניכר או גם ביציבה.
 (4) קבוע מוחלט של כל עמוד השדרה
 א. בזווית נוחה 60%
 ב. בזווית בלתי נוחה, גם אם קיימות תנועות קלות של הצוואר זווית העולה על o30 לגבי הקו המאונך (Vertical) נחשבת לבלתי נוחה. 100%
 (5) הגבלת התנועות בעמוד השדרה הצוארי (Cervical spine)
 א. בצורה קלה 10%
ב. בצורה בינונית 20%
 ג. בצורה קשה 30%
 ד. אי-יציבות של עמוד השדרה הצוארי שהוכחה ע"י צילומי רנטגן בתנוחות שונות 30%
 (6) הגבלת התנועות בעמוד השדרה הגבי (Dorsal spine)
 א. בצורה קלה 0%
 ב. בצורה בינונית או קשה 10%
(7) הגבלת התנועות בעמוד השדרה המתני (Lumbar spine)
 א. בצורה קלה 10%
 ב. בצורה בינונית 20%
 ג. בצורה קשה 30%
 (8) שבר של גוף חוליה שהתרפא
 א. בלי תזוזה ניכרת ובלי הגבלת התנועה של עמוד השדרה בקרבת החוליה הזו 5%
 ב. עם תזוזה ניכרת ובלי הגבלת התנועה של עמוד השדרה בקרבת החוליה הזו 10%
 ג. עם תזוזה ניכרת ושינויים ארטרוטיים, אבל בלי הגבלת התנועה של עמוד השדרה בקרבת החוליה הזו 20%
 (9) הפרעות לאחר שבר של Processus spinosus עם או בלי הTransversus- שלא התחבר 5%
 (10) תסמונת של בקע הדיסקוס (Hernia disci syndrome)
 א. שהתרפאה  0%
 ב. כשקיימות הפרעות: ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם להגבלת התנועות בקטע של עמוד-השדרה המתאים, או בהתאם לממצא הנוירולוגי.

38. בית החזה

 (1) שינויים בצורת בית החזה הנגרמים כתוצאה ממחלה, פציעה או ניתוח
 א. השינויים הם בלתי-ניכרים, אין הפרעות בנשימה ובפעולות הלב  0%
 ב. מצבים שאחרי כריתת צלעות או שברים בצלעות –
  אחוזי הנכות ייקבעו בנוסף לליקוי תפקודי ריאות:
 (1)  לאחר שבר בצלעות שהתרפא   אין נכות
 (2)  לאחר שבר בצלעות שלא התאחה מעל 3 חודשים 0%
 (3)  לאחר כריתת צלע אחת 0%
 (4)  לאחר כריתת 2 צלעות מצד אחד 10%
 (5)  לאחר כריתת 3 או 4 צלעות מצד אחד 20%
 (6)  לאחר כריתת 5 או 6 צלעות מצד אחד 30%
  (7)  לאחר כריתת יותר מ6- צלעות מצד אחד 50%
 (2) פציעת שרירי בית החזה
 א. בצורה בינונית 10%
 ב. בצורה קשה 20%

39. עצם הבריח ועצם השכם

 (1) חיבור גרוע בלי התקצרות לאחר שבר
 של עצם הבריח או עצם השכם 0%
 (2) אי-התאחות (Non union) בחלק האמצעי או הפנימי של עצם הבריח 10%
(3) נקע של עצם הבריח (Acromio-clavicular dislocation)  ללא הגבלה בתנועות 5%
 (4) Sterno-clavicular dislocation (antirior) 5%
 (5) Sterno-clavicular dislocation (posterior) 20%

 


צרו קשר

אולי מגיע לך הרבה כסף!

מלא פרטיך ונחזור אליך בהקדם