זכויות רפואיות
ייתכן ומגיע לכם הרבה כסף! חייגו עכשיו 5520* או השאירו פרטים ונחזור אליכם

מחלות ופגימות במערכת הלוקומוטורית – אחוזי נכות המשך

פרק חמישי – המשך

40. עצמות הגפיים העליונים

הליקוי ימין שמאל
(1) חיבור גרוע של עצם הזרוע (Humerus), קיים  קיצור ניכר או זווית ניכרת עם הגבלה בתנועות המרפק או בכתף בצורה קלה או בינונית 20% 10%
(2) חיבור גרוע של עצם הזרוע עם השחתת; צורה קשה והגבלת התנועות במפרק המרפק או פרק הכתף בצורה קשה  30% 20%
(3) אי-התאחות עצם הזרוע בלי התהוות פרק נד מדומה כגון (Fibrous union) 30% 20%
(4) אי-התאחות עצם הזרוע עם התהוות פרק נד מדומה (False Flail joint)  50% 40%
(5) אי-התאחות שתי עצמות האמה, רדיוס ואולנה (Radius et Uina) עם התהוות פרק נד מדומה  40% 35%
 (6) אי-התאחות האולנה בחצי העליון או אי- התאחות הרדיוס בחצי התחתון בלי דפורמציה ניכרת. 20% 15%
(7) כמו בסעיף-קטן (6), קיימת דפורמציה ניכרת  30% 20%
(8) אי-התאחות האולנה בשליש התחתון  10% 10%
(9) אי-התאחות הרדיוס בשליש העליון 20% 15%
(10) חיבור גרוע של האולנה (Ulna)  10% 5%
(11) חיבור גרוע של הרדיוס (Radius) 10% 10%
(12) אבדן גף עליון
  א. בפרק הכתף 80% 70%
  ב. מעל מקום החיבור M. Deltoideus  75% 65%
  ג. מתחת למקום החיבור M. Deltoideus 70% 60%
(13) אבדן האמה
 א. מעל מקום החיבור הרדיאלי של Pronatorteres .M  65% 55%
 ב. מתחת למקום החיבור הרדיאלי של M. Pronatorteres  60% 50%
(14) אבדן היד בשורש  60% 50%
(15) אבדן כף היד בהישמר פרק שורש היד

41. הפרקים העליונים של הגפיים העליונים

הליקוי ימין שמאל
(1) נקיעה חוזרת של הכתף (Recurrent Humero-scapular Dislocation)
א. נקיעות שכיחות והכרח להיזהר מתנועות מעל גובה השכם  20% 20%
ב. נקיעות שכיחות המופיעות בכל תנועה 30% 20%
ג. נקיעות שכיחות הניתנות להחזרה רק בעזרה רפואית  40% 30%
ד. לאחר ניתוח – פעולת הזרוע טובה מדומה  5% 5%
(2) מפרק נד של הכתף (Flail Shoulder) 50% 40%
(3) קשיון (Ankylosis) של פרק הכתף
קשיון נוח  30% 25%
קשיון לא-נוח 50% 40%
בקשיון נוח נמצאת הזרוע בריחוק של ^45 ^0^ -50 ^0 מהגוף בתנוחת-מה קדימה
בקשיון לא-נוח נמצאת הזרוע בריחוק של ^25 ^0 מהגוף או בריחוק מעבר ל- ^60 ^0
(4)הגבלת התנועות בפרק הכתף
א. מעל לגובה השכם 0% 0%
ב. עד לגובה השכם 15% 15%
ג. עד ^45 ^0 מהגוף או הגבלה ניכרת בסיבוב כלפי חוץ או פנימה 25% 25%
ד. עד ^30 ^0 מהגוף 35% 35%
(5)פרק המרפק
א. מצב אחרי שבר או חבלה בפרק שהתרפא מבלי להשאיר שינויים או הגבלות תפקודיות 0% 0%
ב. מצב אחרי שבר במרפק שהתרפא עם שינוי בזוויות כגון CUBITUS VALUS;
CUBITUS VARUS או הוצאת ראש הרדיוס, ללא הגבלת התנועות
10% 10%
(6)קשיון במרפק
 א. קשיון נוח 30% 20%
 ב. קשיון לא-נוח 40% 30%
 קשיון נוח משמע – תנוחת המרפק בזווית שבין ^70 ^0 עד ^90 ^0 ו(ראה ציור מס' 1) בעמדה אמצעית של האמה
 קשיון לא נוח – תנוחה מעבר לגבולות הנ"ל עם הגבלה בסיבובי האמה (PRO-SUPINATIO)
(7)הגבלת התנועות במרפק
 א. הגבלות בכיפוף קיים יישור מלא של המרפק או שהוא מוגבל בלא יותר מ- ^25 ^0 והכיפוף אפשרי:
 I. מ-^0 ^0 עד ^35 ^0 40% 30%
 II. מ-^0 ^0 עד ^60 ^0 30% 20%
 III. מ-^0 ^0 עד ^90 ^0 15% 10%
 IV. מ- ^0 ^0 עד ^150 ^0 0% 0%
 ב. הגבלות ביישור קיים כיפוף מלא של המרפק או שהוא מוגבל מ- ^150 ^0 עד ל- ^90 ^0 והיישור אפשרי עד לתנוחה.
 I. של ^90 ^0  40% 30%
 II. של ^60 ^0 15% 10%
 III. של ^30 ^0 10% 10%
 IV. מ^0 ^0 עד ^150 ^0 0% 0%
 (8) במקרים עם הגבלות ביישור ובכיפוף גם יחד כשכל הגבלה כשלעצמה אינה מצדיקה קביעה של יותר מ- 0% נכות, ייקבעו 10% נכות. במקרים של הגבלות-תנועה במרפק גם ביישור וגם בכיפוף יש לנהוג לפי תקנה 12 לתקנות אלו, בלבד שאחוזי הנכות הכוללים לא יעלו על אחוזי הנכות בסעיף קשיון לא-נוח של המרפק.
 (9) מפרק נד של המרפק (FLAIL ELBOW) 40% 30%
 (10)שורש היד
 א. מצב אחרי חבלה בפרק כף היד ללא הפרעות בתנועות 0% 0%
 ב. קשיון נוח 20% 15%
 ג. קשיון לא-נוח 40% 30%
 ד. קשיון בעמדה בינונית, בין נוח ובין לא-נוח  30% 20%
 קשיון נוח – כף היד נמצאת בכיפוף גבי של ^15 ^0^-25 ^0 ובאבדוקציה אולנרית או נויטראלית.
 קשיון לא-נוח – כף היד נמצאת בכיפוף פלמרי כלשהו או באבדוקציה רדיאלית.
 ה. הגבלה בתנועות פרק שורש היד עם אפשרות כיפוף גבי של ^15 ^0 10% 5%
 ו. איבוד ה-PRONATIO וה-SUPINATIO היד קבועה במצב של HYPERPRONATIO
או SUPINATIO
30% 20%
 ז. איבוד ה-SUPINATIO וה-PRONATIO או הגבלת תנועותיהם במצב נוח ובמצב של PRONATIO בעמדה נויטרלית 20% 10%
 הגבלת התנועות בפרק שורש היד כתוצאה מתהליכים הגורמים לארטרוזיס כגון;
PSEUDOARTHROSIS OF CARPAL-SCAPHOID
.LUNATO-MALACIA ETC – אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף 35.

42. שרירי הגפיים העליונים

(1)פציעת שרירי הכתף ימין  שמאל
א. TRAPEZIUS, SERRATUS MAGNUS LEVATOR SCAPULAE
I. בצורה בינונית  10% 10%
II. בצורה ניכרת 20% 10%
III. בצורה קשה  30% 20%
ב. PECTORALIS MAJOR, LATISSIMUS DORSI, TERRES MAJOR
I. בצורה בינונית 10% 10%
II. בצורה ניכרת 20% 20%
III. בצורה קשה  40% 30%
ג. DELTOIDEUS
I. בצורה בינונית  20% 10%
II. בצורה ניכרת 30% 20%
III. בצורה קשה 40% 30%
ד. ,SUPRASPINATUS, INFRASPINATUS TERES MINOR, SUBSCAPULARIS
CORACOBRACHIALIS
I. בצורה בינונית 10% 10%
II. בצורה ניכרת 20% 10%
III. בצורה קשה 20% 30%
(2)פציעת שרירי המרפק
א. ,BICEPS, BRACHIALIS BRACHIORADIALIS 0% 0%
I. בצורה בינונית 10% 10%
II. בצורה ניכרת  20% 20%
III. בצורה קשה 30% 30%
ב. TRICEPS, ANCONEUS
I. בצורה בינונית  10% 10%
II. בצורה ניכרת 20% 20%
III. בצורה קשה 30% 30%
ג. FLEXOR CARPI, DIGITI
I. בצורה בינונית 10% 10%
II. בצורה ניכרת 20% 10%
III. בצורה קשה 30% 20%
ד. EXTENSOR CARPI, DIGITI
 ב. הגבלות ביישור קיים כיפוף מלא של המרפק או שהוא מוגבל מ- ^150 ^0 עד ל- ^90 ^0 והיישור אפשרי עד לתנוחה.
I. בצורה בינונית  10% 0%
II. בצורה ניכרת 10% 10%
III. בצורה קשה 20% 10%

43. קטיעה של אצבע בודדת או חלק ממנה

(1)אגודל ימין  שמאל
א. קטיעת אגודת עם עצם המסרק או חלק ממנה 25% 20%
ב. קטיעת שני גלילים או גליל וחצי  20% 15%
ג. קטיעת הגליל הסופי 15% 10%
ד. קטיעת חצי הגליל הסופי  8% 8%
(2) אצבע 2
א. קטיעת אצבע 2 עם עצם המסרק או חלק ממנה 15% 12%
ב. קטיעת לפחות 2.5 גלילים 12% 10%
ג. קטיעת 2 או 1.5 גלילים  10% 10%
ד. קטיעת הגליל הסופי או חצי ממנו 5% 5%
(3) אצבע 3
א. קטיעת אצבע 3 עם עצם המסרק או חלק ממנה 15% 12%
ב. קטיעת לפחות 2.5 גלילים 12% 10%
ג. קטיעת 2 או 1.5 גלילים 10% 10%
ד. קטיעת גליל סופי או חצי ממנו 5% 5%
(4)אצבע 4 או אצבע 5
א. קטיעת אצבע 4 או 5 עם עצם המסרק או חלק ממנה 10% 10%
ב. קטיעת לפחות 2.5 גלילים 10% 8%
ג. קטיעת 2 או 1.5 גלילים 8% 5%
ד. קטיעת גליל סופי או חצי ממנו 5% 5%

44. קשיון אצבעות היד

באחד או יותר מפרקי האצבעות אשר אינו מאפשר תפיסה או פתיחת היד ומפריע לפעולת האצבעות הסמוכות;
קשיון לא-נוח של האגודל -תנוחה המונעת אחיזה:
קשיון נוח – קשיון המאפשר תפיסה ובאגודל הוא מאפשר אחיזה (PINCH) –
(1) קשיון לא-נוח של האצבעות – ייקבעו אחוזי הנכות כפי שנקבע לגבי קטיעה בלי ראש עצם המסרק.

ימין

שמאל

(2) קשיון נוח של האגודל 10% 10%
(3) קשיון נוח של אצבע 2 7% 7%
(4) קשיון נוח של אצבע 3 או 4 או  5 5% 5%

45. אצבע פטישית (MALLET FINGER)

(1) של האגודל או של אצבע 2 7%
(2) של יתר האצבעות (פרט לאצבע 1 ואצבע 2) לכל אצבע 5%
בפגימות מרובות של אצבעות הידיים; קטיעות, קשיון בפרקי האצבעות או פגימות אחרות וכן בשילוב פגימות
שונות, ייקבעו אחוזי הנכות לאחר סיכום אחוזי הנכות לכל פגימה ופגימה בהתאם לסעיפים 45,44,43.

46. האגן

(שינוי צורת האגן:
(1) אין השפעה על האברים הפנימיים שבאגן ואין הגבלה בתנועות 0%
(2) ישנה השפעה על האברים הפנימיים שבאגן וקיימת הגבלה בתנועות – אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להפרעות הנגרמות לאברים הפנימיים של האגן בתוספת אחוזי הנכות עבור הגבלת התנועות, לפי תקנה 12 לתקנות אלו.
(3) SYMPHYSIOLYSIS או תזוזה של מחצית האגן עם נזק בפרק SACROILIACA והפרעות סטטיות או הפרעות בהליכה 25%

47. עצמות הגפיים התחתונים

(1)אי התאחות של עצם ה-FEMUR
(1) אין השפעה על האברים הפנימיים שבאגן ואין הגבלה בתנועות
א. הגוף נתמך בעזרת מכשיר אורטופדי  50%
ב. מפרק נד מדומה ואין הגוף יכול להיתמך ברגל גם בעזרת מכשיר 70%
(2) חיבור גרוע של עצם הירך או של השוקה (TIBIA) (FAULTY UNION OF FEMUR OR TIBIA)
 א. ללא הגבלת התנועות במפרקים הסמוכים 10%
 ב. עם הגבלת התנועות, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להגבלה. לענין זה, חיבור גרוע של אחת מהעצמות הנ"ל, פירושו – סטיה של הציר מכיוונו התקין או מכיוונו המקורי עד להפרעה בסימטריה של הגפיים.
(3) אי-התאחות של הטיביה והפיבולה או הטיביה בלבד, ישנן תנועות רפות המחייבות שימוש במשענת 30%
 (4)אי-התאחות עצמות ה-TARSUS או METATARSUS או תוצאות אחרות של פציעות בכף הרגל המשפיעות על כושר התנועות
 א. בצורה קלה 0%
 ב. בצורה בינונית 10%
 ג. בצורה קשה 20%
 ד. בצורה קש מאד 30%
 (5)התקצרות של רגל אחת
 א. עד 2 סנטימטרים 0%
 ב. מעל ל- 2 ועד 3 סנטימטרים 5%
 ג. מעל ל- 3 ועד 5 סנטימטרים  10%
 ד. מעל ל- 5 ועד 7.5 סנטימטרים 20%
 ה. מעל ל- 7.5 סנטימטרים 40%
(6) קטיעת הגף התחתון
 א. בפרק הירך 80%
 ב. בשליש העליון של עצם הירך או בסמוך מתחת לשליש 80%
 ג. באמצע הירד או בשליש התחתון, ישנה אפשרות של התקנת תחליף מלאכותי 65%
(7) קטיעת השוק
 א. עד 5 סנטימטרים מתחת לחיבור שריר מיתר הברך או בסמוך לזה 55%
 ב. ביותר מ-5 סנטימטרים מתחת לחיבור שריר מיתר הברך, כולל AMPUTATION SYME'S 50%

48. הפרקים הגדולים של הגפיים התחתונים

 (1) פרק הירך
 א. מפרק נד 70%
 ב. קשיון לא-נוח 50%
 ג. קשיון נוח 40%
 לענין זה, קשיון נוח, – מצב בו הגוף נמצא בכיפוף מ- ^0^ 20 עד ^0^ 30, האבדוקציה היא מ- ^0 ^0
עד ^0^ 10, הרוטציה – נויטרלית.
 פרק הירך – ציור מס.5
 ד. הגבלה במתיחה (EXTENSIO), הגף איבד התנועה
בזווית מ- ^0^ 0 עד ^0^ 15
 15%
 ה. הגבלה בכיפוף המפריעה לישיבה 20%
 ו. הגבלה בהטייה (ABDUCTIO), קירוב (ADDUCTIO) או סיבוב (ROTATIO) של הגף  20%
 ז. הגבלה בינונית בכל התנועות  30%
 (2) הברך
א. אי-יציבות צדדית קשה (הברך מתעקמת תחת כובד משקל הגוף לצד אחד) 30%
ב. אי-יציבות אחורית-קדמית עם התעקמות הברך תחת כובד משקל הגוף 20%
ג. קשיון נוח 30%
 ד. קשיון לא-נוח  50%
 קשיון לא-נוח – פירושו; עמדת הברך ביישור יתר של יותר מ- ^0^ 01 )GENU RECURVATUM) או כיפוף ביותר מ- ^0^ 30 או סטיה צדדית (VALGUS VARUS) של יותר מ- ^20 ^0.
 ה. הגבלת תנועות הכיפוף
 I. הכיפוף אפשרי בזווית מ- ^0^ 0 עד ^0^ 90 0%
 II. הכיפוף אפשרי בזווית מ- ^0^ 0 עד ^0^ 70 5%
 III, הכיפוף אפשרי בזווית מ- ^0^ 0 עד ^45 ^0 10%
 IV. הכיפוף אפשרי בזווית מ- ^0^ 0 עד ^0^ 30 20%
 V. הכיפוף אפשרי בזווית מ- ^0^ 0 עד ^0^ 15 30%
 ו. הגבלה ביישור הברך –
 I. יישור הברך אפשרי עד ^0^ 5  0%
 II. יישור הברך אפשרי עד ^0^ 10 10%
 III. יישור הברך אפשרי עד ^0^ 15 20%
 IV. יישור הברך אפשרי עד ^0^ 30 40%
 V. יישור הברך אפשרי עד ^0^ 45 50%
 פרק הברך – ציור מס.6
 ז. נזק במניסקוס
 I. נזק במניסקוס בצורה קלה 10%
 II. נזק במניסקוס עם LOCKING 20%
 III. מצב לאחר ניתוח הוצאת המניסקוס ללא הפרעות תפקודיות  0%
 IV. מצב לאחר ניתוח הוצאת המניסקוס, קיימים שינויים ארטרוטיים קלים ודלדול קל של השרירים  10%
 (3) קרסול
 א. הגבלה ניכרת של התנועות בקרסול 10%
 ב. קשיון נוח  20%
 ג. קשיון לא-נוח  30%

49. כף הרגל

 (1) רגל שטוחה PES PLANUS – PES VALGUS חד או דו-צדדית
 א. בכל הדרגות, אך התנועות במפרקי כף הרגל חפשיות; אין כיווץ-שרירים  0%
 ב. בצורה בינונית – ישנה הגבלה בתנועות בפרקי הטרסוס 10%
 ג. בצורה קשה – קיים כיווץ-שרירים ו-CALLOSITAS נרחבים 20%
 (2) PES CAVUS חד או דו-צדדית
 א. בצורה קלה, התנועות בפרקי כף הרגל חופשיות 0%
 ב. עם כיווץ קבוע (CLAWING) של האצבעות והגבלה בתנועות מפרק כף הרגל 10%
 ג. הדפורמציה המתוארת בסעיף-קטן ב בצורה יותר קשה ועם CALLOSITAS נרחבים 15%
 ד. בצורה קשה מאד 20%
 ה. TALIPES CAVOVARUS קשה 30%
 ו. הגבלת התנועות בפרקי כף הרגל; SUBTALAR JOINT או JOINTS TARSAL
עם דפורמציה או כאבים
 20%
(3) קשיון נוח של פרקי ה-TARSUS  כגון אחרי TRIPLE ARTHRODESIS  10%
 (4) METATARSALGIA טראומטית אחרי דפורמציה של הקשת הרחבית 10%
 (5) קטיעה לפי LISFRANC או לפי CHOPART עם נטיה לעמדת EQUINUS 30%
 (6) קטיעה כמתוארת בסעיף-קטן (5) לאחר ארטרודזיס בתנוחה נוחה. 25%
 (7) קטיעה TRANSMETATARSAL 25%

50. אצבעות הרגל

(1) קטיעת האצבעות:
א. של כל האצבעות
I. עם ראשי ה- METATARSALIA 25%
II. בלי ראשי ה- METATARSALIA 15%
ב. של אצבע 1
I. עם ראש ה-METATARSUS 20%
II. בלי ראש ה-METATARSUS 10%
ג. של אצבע בודדת או שתי אצבעות, פרט לבוהן
I. עם ראש ה- METATARSUS 10%
II. בלי ראש ה- METATARSUS 5%
ד. של שלוש או ארבע אצבעות, פרט לבוהן
I. עם ראש ה- METATARSUS 15%
II. בלי ראש ה- METATARSUS 10%
(2) HALLUX VALGUS חד-צדדית קשה 5%
(3) HALLUX RIGIDUS 10% 10%
(4) אצבע פטיש
 א. אצבע בודדת 0%
 ב. בכל האצבעות, חד-דדית ומבלי PES CAVUS 10%
 (5) המצב שלאחרי ניתוח של HALLUX VALGUS כשהוא מלווה בהרחקת ראש ה-METATARSUS 10%
 (6) מצב שלאחרי ניתוח HALLUX VALGUS תוך כדי שמירת ראש ה-METATARSUS 5%

51. שרירי הגפיים התחתונים

(1) פציעת קבוצת השרירים .PYRIFORMIS, GAMELLUS, OBTURATOR, QUADRATUS FEM
 א. בצורה בינונית 10%
 ב. בצורה ניכרת 20%
 ג. בצורה קשה 30%
(2) GLUTEUS MAXIMUS, MEDIUS, MINIMUS
 א. בצורה בינונית 20%
 ב. בצורה ניכרת 30%
 ג. בצורה קשה 50%
(3) LILIO-PSOAS, PECTINEUS
 א. בצורה בינונית 10%
 ב. בצורה ניכרת 20%
 ג. בצורה קשה 30%
(4) ADDUCTOR LONGUS, BREVIS, MAGNUS, GRACILIS
א. בצורה בינונית 10%
 ב. בצורה ניכרת 20%
 ג. בצורה קשה 30%
(5),SARTORIUS, RECTUS FEMORIS, VASTUS EXTERNUS
INTERMEDIUS-INTRNUS, TENSOR FASCIAE LATAE
 א. בצורה בינונית 10%
 ב. בצורה ניכרת 20%
 ג. בצורה קשה 30%
(6) SEMITENDINOSUS, BICEPS FEMORIS, SEMI-MEMBRANOSUS
 א. בצורה בינונית  10%
 ב. בצורה ניכרת 20%
 ג. בצורה קשה 30%
 (7).TIBIALIS ANTERIOR,EXTENSOR DIGIT LONGUS, PERONEUS TRETIUS
 א. בצורה בינונית 10%
 ב. בצורה ניכרת 10%
 ג. בצורה קשה 20%
 (8),TTRICEPS SURAE, TIBIALIS POSTERIOR
,PERONEUS LONGUS, FLEXOR HALLUSIC LONGUS
FLEXOR DIGIT., LONGUS, POPLITEUS
 א. בצורה בינונית 10%
 ב. בצורה ניכרת 20%
 ג. בצורה קשה 20%
 (9).EXTENSOR HALLUCIS BREVIS, EXTENSOR DIGIT
BREVIS, INTEROSSEI
 א. בצורה בינונית 10%
 ב. בצורה ניכרת 10%
 ג. בצורה קשה 30% 20%
 (10). FLEXOR DIGIT, BREVIS, ABDUCTOR HALLUCIS
QUADRATUS PLANTAE, ADDUCTOR HALLUCIS, FLEXOR HALLUCIS
 א. בצורה בינונית 10%
 ב. בצורה ניכרת 20%
 ג. בצורה קשה 30%

 


למידע נוסף התקשרו 5520* או צרו קשר דרך האתר.

 

 

צרו קשר

אולי מגיע לך הרבה כסף!

מלא פרטיך ונחזור אליך בהקדם