זכויות רפואיות
ייתכן ומגיע לכם הרבה כסף! חייגו עכשיו 5520* או השאירו פרטים ונחזור אליכם

מהן ההטבות בתחום הניידות?

א. קצבת ניידות חודשית לבעל רכב

 • מוגבל בניידות בעל רכב זכאי לקצבה חודשית לכיסוי הוצאותיו בשל אחזקת רכב.
 • במידה ושני נכים משתמשים ברכב משותף אזי מי שזכאי לקצבה הגבוה ימשיך לקבלה ואילו השני בעל הקצבה הנמוכה יקבל 35% מהקצבה שהיה מקבל לולא היה קונה רכב משותף.
 • מוגבל בניידות שעובד במרחק 40 ק"מ (הלוך ושוב) לפחות זכאי לתוספת במידה ועבד שישה חודשים רצוף לפחות טרם הגשת הבקשה לקצבה.

 

ב. קצבת ניידות חודשית לחסרי רכב

 • מיועדת למוגבלים בניידות שרכבם הושבת ולכן הופסקה קצבתם או שאין ברשותם רכב כלל.
 • על המוגבל בניידות לעמוד במספר תנאים: גיל 18 ומעלה, לפחות 80% ניידות, משתכר, לא מקבל נכות כללית ואינו מקבל קצבת זקנה.

ג. הלוואה עומדת

 • הלוואה הניתנת למוגבל בניידות הקונה רכב חדש.
 • על המוגבל בניידות לנהוג או להימצא ברכב בעת הנהיגה אלא אם המוסד אישר לבן משפחה לנהוג ברכב גם כשהמוגבל בניידות אינו נמצא ברכב.
 • שיעור ההלוואה נקבע לפי אחוז המוגבלות בניידות ועל פי היות המוגבל בעל רישיון או לא.
 • באמצעות ההלוואה העומדת רשאי המוגבל בניידות לקנות כל רכב על פי בחירתו האישית בלבד שהרכב יכלול את כל האביזרים שקבע המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.
 • בכל מקרה סכום ההלוואה יהיה כסכום המיסים החלים על "הרכב הקובע" שנקבע למוגבל בניידות אך לא יותר מסכום המיסים החלים על הרכב שקנה.
 • את ההלוואה העומדת חייבים להחזיר כאשר מחליפים את הרכב (רק אח"כ יקבל הלוואה חדשה לכיסוי המיסים החלים על הרכב החדש) או כשהרכב נגנב או נהרס (טוטל לוסט), הרכב נמכר, המוגבל בניידות נפטר או תוך 12 חודשים מהיום שבו חדל להתקיים אחד התנאים לקבלת ההלוואה.
 • במידה והמוגבל בניידות מאושפז בבי"ח או במאסר או שוהה בחו"ל לתקופה העולה על שישה חודשים רשאי המוסד לביטוח לאומי לדרוש את ההלוואה העומדת בחזרה.
 • החזר הלוואה עומדת במקביל לקבלת הלוואה חדשה מחושב ע"פ פחת בשל תקופת השימוש ברכב וכן פחת נוסף על פי חישוב שנעשה במשרד הביטחון וזאת כדי להקל על המוגבל בניידות לרכוש רכב חדש.
 • החזר הלוואה עומדת ללא קבלת הלוואה עומדת חדשה מחושב על פי מחיר הרכב במועד הקובע.
 • כדי להחזיר את ההלוואה העומדת יש לקבל אישור להחזר ההלוואה מן המוסד לביטוח לאומי ואת התשלום יש לבצע באגף המכס.
 • במידה והמוסד דורש את החזר הלוואה העומדת והחוב לא מוחזר תוך חודשיים מהמועד הקובע ישלם החייב ריבית שנתית של 12% בשנה.

זכות הנהיגה ברכב

 • כל אדם בלבד שהמוגבל בניידות יימצא ברכב בעת הנהיגה.
 • קרוב משפחה או מטפל באישור המוסד לביטוח לאומי גם ללא נוכחותו של המוגבל כאמור בעת הנהיגה.

שהות בחו"ל

מוגבל בניידות שקיבל קצבת ניידות במשך תקופה של שלושה חודשים רצופים לפחות לפני יציאתו מהארץ, תשולם לו קצבה למשך 6 חודשים בחו"ל.

אם לפני יציאתו מהארץ קיבל קצבת ניידות פחות משלושה חודשים רצופים והוא יוצא לתקופה העולה על חודש קלנדרי יופסק תשלום הקצבה באחד לחודש שלאחר יציאתו את הארץ.

למוגבל בניידות שאינו נמצא בארץ לא יאושרו הלוואה עומדת והטבות אחרות אלא לאחר שיחזור ארצה.

הגשת תביעת ניידות

חשוב להגיש את התביעה עם מלוא המסמכים הדרושים כמפורט בטופס התביעה.

את התביעה יש להגיש ללשכת הבריאות המחוזית באזור המגורים ולשמור העתק מדוייק של כל החומר החתום בחותמת "נתקבל" על ידי הסניף שבו הוגשה התביעה.

לאחר שהועדה הרפואית קבעה את אחוזי המוגבלות בניידות המזכים בגמלה יש להגיש טופס תביעה לקבלת הטבות על פי הסכם ניידות למוסד לביטוח לאומי ולשמור העתק חתום כאמור.

ערעור

על החלטת הועדה הרפואית ניתן להגיש ערעור תוך 60 ימים מהיום שבו נמסרה החלטת הועדה. על החלטת ועדה עררים אפשר לערער לבית הדין האזורי לעבודה תוך 30 ימים מהיום שבו נמסרה החלטת הועדה לעררים.


מידע נוסף על ניידות


מתקשים בניידות? משתמשים בכיסא גלגלים? לסיוע נוסף בקצבאות ניידות, זכויות רפואיות ועוד – התקשרו אל זכותי 5520* או צרו קשר דרך אתר זכותי.

צרו קשר

אולי מגיע לך הרבה כסף!

מלא פרטיך ונחזור אליך בהקדם