חדשות ועדכונים
ייתכן ומגיע לכם הרבה כסף! חייגו עכשיו 5520* או השאירו פרטים ונחזור אליכם

קצבאות הילדים התכווצו החל מה-20 באוגוסט

ספטמבר 3, 2013
במטרה להקטין את גירעון הממשלה, קיצץ שר האוצר את קצבאות הילדים. הקיצוץ נכנס לתוקף בקצבאות ששולמו ב-20 באוגוסט

מאת  מנכ"ל זכותי, וצוות זכותי

המוסד לביטוח לאומי הודיע ב-13/8 כי בעקבות חוק ההסדרים הופחתו סכומי קצבאות הילדים החל בקצבת חודש אוגוסט 2013, המשולמת ב-20 באוגוסט 2013.

סכום קצבת הילדים למשפחה מחושב על פי מספר הילדים בכל משפחה, תאריך הלידה של כל ילד, וזכאות אחד ההורים לקצבת קיום מהביטוח הלאומי.

אופן חישוב קצבת הילדים ע"פ הביטוח הלאומי:

1. בעד ילדים שנולדו עד 31 במאי 2003 משולמים הסכומים האלה:

מיקום הילד במשפחה

סכום הקצבה
המשולם בעד הילד

ראשון

140 ש"ח (החל ב- 01.08.13)

שני

140 ש"ח (החל ב- 01.08.13)

שלישי

172 ש"ח (החל ב- 01.08.13)

רביעי

336 ש"ח (החל ב- 01.08.13)

חמישי ואילך

354 ש"ח (החל ב- 01.08.13)

2. בעד ילדים שנולדו לאחר 1 ביוני 2003 משולמים הסכומים האלה:

מיקום הילד במשפחה

סכום הקצבה
המשולם בעד הילד

ראשון

140 ש"ח (החל ב- 01.08.13)

שני

140 ש"ח (החל ב- 01.08.13)

שלישי

140 ש"ח (החל ב- 01.08.13)

רביעי

140 ש"ח (החל ב- 01.08.13)

חמישי ואילך

140 ש"ח (החל ב- 01.08.13)

לפי נוסח הודעת הביטוח הלאומי, השינוי בקצבאות הילדים ישפיע בעיקר על משפחות גדולות ("ברוכות ילדים"), דהיינו משפחות שבהן יש ארבעה ילדים ומעלה.

לפי החישוב הזה, משפחה גדולה שיש לה 10 ילדים, מתוכם 5 ילדים שנולדו אחרי 1 יוני 2003, תפסיד כ-1,070 ש"ח בכל חודש. זאת, בכפוף לסעיף 3 להלן המדבר על תוספת לחלק מן ההורים.

3. הורה המקבל קצבת הבטחת הכנסה, מזונות, קצבת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה או קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה – יקבל תוספת בעד הילד השלישי והרביעי במשפחה בסך 98 ש"ח (החל ב- 01.08.2013) לכל ילד.
סכום זה מתוסף לסכומים המפורטים בסעיפים 1 ו-2 לעיל.

קצבת הילדים משולמת בכל חודש ב- 20 בחודש. המוסד לביטוח לאומי רשאי לנכות מקצבת הילדים כל חוב שיש לאחד ההורים לביטוח הלאומי (עקב תשלום יתר בקצבת הילדים או בקצבאות אחרות או עקב אי תשלום דמי ביטוח).

מדינת ישראל משלמת 8 מיליארד שקלים קצבאות ילדים בשנה. בעקבות הדיון הציבורי הער בנושא קצבאות הילדים, העלו מספר עיתונאים ופוליטיקאים את הרעיון לבטל לחלוטין את קצבאות הילדים, ולהחליפן בהטבות סוציאלית אחרות.

הטבות אלו יכולות לעודד את ההורים לצאת לעבוד, לממן השכלה גבוהה לילדים, ובמקביל – מפחיתות את התמריצים הכלכליים של מגזרים שונים ללדת מספר גדול של ילדים, וכך לסייע להם לצאת ממעגל העוני המתרחב.

הצעות רדיקליות שעלו לסדר היום לאחרונה מדברות על ביטול קצבאות הילדים בצורה סלקטיבית, החל מהילד החמישי. הצעות אחרות, שלא יזכו לתמיכה פוליטית רחבה, דיברו על מס מיוחד שיוטל על הורים החל מן הילד החמישי, כדי לשנות באופן משמעותי את מאזן הילודה במדינת ישראל, וכך להקל על מערכת החינוך, הרווחה והבריאות.

סוגיית קצבאות הילדים היא מורכבת ושנויה במחלוקת. אך אין ספק כי לאור הנתונים שפורסמו לאחרונה על מצב העוני בישראל, הרי שעידוד יציאה לעבודה בקרב משפחות ברוכות ילדים אינו מבטיח בהכרח יציאה מן העוני. לכן, מדינת ישראל תיאלץ להכריע בעתיד אם היא מעוניינת בעידוד ילודה בכל מחיר, או במדיניות חדשה של ריסון ילודה, כדי למנוע מצב של קריסה כלכלית, בעיקר בקרב העשירונים הנמוכים

צרו קשר

אולי מגיע לך הרבה כסף!

מלא פרטיך ונחזור אליך בהקדם