חדשות ועדכונים
ייתכן ומגיע לכם הרבה כסף! חייגו עכשיו 5520* או השאירו פרטים ונחזור אליכם

ועדת תביעות לדיון נוסף: בזיון מתמשך

פברואר 16, 2014

אחרי שנים של התעלמות מן החוק ומפסיקה של בג"ץ, הואיל המוסד לביטוח לאומי להפעיל לראשונה ועדות תביעות לדיון נוסף – אך הציג את המחדל כ"שירות חדש". האמנם?

מאת  מנכ"ל זכותי, וצוות זכותי

אחרי תקופה ארוכה שבה המוסד לביטוח לאומי התעלם מן החוק, הקובע כי יש להקים ועדת תביעות לדיון נוסף – הוא מציג אותו לאזרחים כ"שירות חדש". השתלשלות העניינים בפרשה זו יכולה ללמד כיצד נוהל שאינו מיושם על ידי המערכת, הופך לעתירה, פסק דין שאינו מכובד על ידי המדינה, עתירה נוספת להכרזת בזיון בית משפט – ובסוף ל"ספין" תקשורתי.

הגשתם בקשה לביטוח הלאומי והיא נדחתה? סעיפים 299-300 לחוק הביטוח הלאומי קובעים כי אתם זכאים לדיון נוסף בבקשה באמצעות ועדת תביעות. רבים מהמבוטחים בביטוח הלאומי כלל אינם מודעים לכך שהם זכאים להליך זה. ואלו שיודעים? גם במקרה זה המוסד לביטוח לאומי לא קיים את החוק, ודחה תביעותיהם של מבוטחים רבים.

בעוד יותר מ-300 אלף פניות מגיעות לוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי, רק אחוז קטן מוכר ומאושר. לכן, ועדת התביעות חיונית למבוטחים ומאפשרת להם לפנות אליהן במידה שקיים חשש סביר שנעשה להם עוול. בקשה לדיון נוסף צריכים להגיש המבוטחים לביטוח הלאומי תוך חצי שנה מיום קבלת ההחלטה הראשונה. הדיון השני בבקשות מתקיים בוועדות המיוחדות המתכנסות אחת לחודש באופן עצמאי, ללא נוכחות של המבוטח.

לפני הקמת הועדות, הוגש הערר ישירות לבתי הדין האיזוריים לעבודה, שם היו דנים במקרה בלי התערבות של ועדת רופאים מקצועית. מי שבכל זאת ביקש שועדה מקצועית תידון בעניינו נתקל במסכת בירוקרטית מתישה.

הביטוח הלאומי לוקח את החוק לידיים

באי קיום ההליך הקבוע בחוק הביטוח הלאומי, נוצר מצב מגוחך לפיו דוחה הביטוח הלאומי בקשותיהם של מבוטחים באמצעות הפנייה לחוק, שהוא עצמו מתעלם מיישומו הלכה למעשה.

בעקבות ההתנהלות התמוהה של המוסד לביטוח לאומי, הגישה ב-19/1/12 עמותת אומ"ץ (אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי) עתירה לבג"צ בנושא. העמותה דרשה שהביטוח הלאומי יקיים את החוק, יקים ועדות תביעות בהן יחול הליך הערר ויפרסם את האפשרות הזו בציבור.

הביטוח הלאומי והעמותה הגיעו להסכמה, לפיה הנחה בג"צ בפסק הדין כי יוקמוארבע ועדות תביעות אזוריות בסניפי הביטוח הלאומי בחיפה, ירושלים, תל אביב ובאר שבע. עוד נקבע כי "ועדות התביעות תחלנה לפעול בתוך חצי שנה, קרי עד ליום 1.1.2014, ואפשרות המבוטחים לפנות לוועדות תביעות בעניין החלטת פקידת התביעות במקרים המתאימים יפורסם, עם תחילת פעולתן, באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי באמצעות כרזות בסניפים של המוסד לביטוח לאומי ובמודעה בשני עיתונים יומיים".

אך ה-1 בינואר 2014 הגיע, ושום דבר לא קרה.

בזיון בית המשפט

לכן שוב פנתה עמותת אומ"ץ לבית המשפט העליון בטענה שהמוסד לביטוח הלאומי אינו מקיים את פסק הדין שניתן ב-7 ביולי 2013. עתירתם התבססה על פקודת ביזיון בית המשפט.

הטענה העיקרית שעולה בעתירה הנוספת היא כי הביטוח הלאומי מתעלם מחקיקה ראשית, ואף מקיום הוראות בפסק דין מחייב של בג"צ. בעתירה מבקשת העמותה להטיל סנקציות על המשיבים, בהתאם לפקודת ביזיון בית המשפט. בין סנקציות אלו כלולה גם האופציה להטיל קנס על כל עיכוב נוסף במילוי פסק דין.

לדבריו של עו"ד אבינועם מגן, המייצג את עמותת אומ"ץ, הביטוח הלאומי לא פעל לשינוי החוק או ליישומו. אין ספק כי כל עוד לא הצליח הביטוח הלאומי להביא לביטולו של החוק, הוא מחוייב לכבדו. עוד הוא מוסיף כי "קיימת חומרה יתרה כאשר משרדי ממשלה ורשויות מנהליות, האמונות על אכיפת החוק וביצועו, מרשות לעצמן בתחילה לא לקיים את החוק".

וכאן התחוללה תפנית מפתיעה: ימים ספורים לאחר הגשת העתירה על בזיון בית המשפט כנגד המוסד לביטוח לאומי, הוציא המוסד ב-16/1/14 הודעה חגיגית לעיתונות, בה הוא מבשר על "שירות חדש" (שאיננו חדש כלל ועיקר), כאילו ברוב טובו הואיל המוסד הנכבד ליזום שירותים נפלאים לאזרחים: "ועדת התביעות באה לסייע לציבור למצות את זכויותיו בביטוח הלאומי", התפאר שר הרווחה מאיר כהן; "הפעלת וועדת התביעות תתרום למיצוי זכויות המבוטח", השתבח מנכ"ל הביטוח לאומי, פרופ' שלמה מור יוסף.

לפי פרופ' מור-יוסף, "הפנייה לוועדה תוכל לחסוך למבוטח הגשת ערעור לבית הדין לעבודה במידה שבקשתו תאושר". אם כך, מדוע לא הפעיל הביטוח הלאומי את הוועדות הללו עד היום, ובכך מנע מן המבוטחים לחסוך הגשת ערעורים אלו? האם קיווה הביטוח הלאומי כי רבים מן המבוטחים יתייאשו מן הבירוקרטיה ויעדיפו להימנע מטרטורים משפטיים ארוכים?

ע"פ הבטחות הביטוח הלאומי, ועדות התביעות האזוריות יתכנסו אחת לחודש – בתל אביב, ירושלים, חיפה ובאר שבע, כאמור. "ועדות התביעות עשויות לשמש מעין ערכאה נוספת לפני פניה לבית הדין לעבודה, אומנם לחוות הדעת הניתנת בוועדות יש משקל מסייע בלבד, אבל פקיד התביעות חייב להתייחס להמלצות הועדה" – כך על פי הצהרת המוסד.

הבזיון המתמשך בנושא ועדת התביעות לדיון נוסף של הביטוח הלאומי הסתיים אך ורק בזכות עותרים אמיצים ובית משפט תקיף – לא בזכות הביטוח הלאומי. מי שהפסיד בינתיים אלו כמובן המבוטחים, אזרחי מדינת ישראל, שתביעתם נדחתה ונאלצו לפנות לבית הדין לעבודה. אך המפסידים הגדולים ביותר הם אלו שתביעתם נדחתה, ולא המשיכו הלאה לבית הדין לעבודה, כי התייאשו מן המערכת באופן סופי.

  • המוסד לביטוח לאומי דחה את בקשתכם? צרו קשר באתר או התקשרו למומחי זכותי 5520*
צרו קשר

אולי מגיע לך הרבה כסף!

מלא פרטיך ונחזור אליך בהקדם