זכויות רפואיות
ייתכן ומגיע לכם הרבה כסף! חייגו עכשיו 5520* או השאירו פרטים ונחזור אליכם

קצבת נכות

קצבת נכות כללית נועדה להבטיח הכנסה מינימלית לקיום לנכים, שכושרם להשתכר מעבודה או ממשלח ידם נפגע בעקבות הנכות. תנאי לקבלת הקצבה הוא מבחן כושר השתכרות, שאינו בוחן את ההכנסה בפועל, אלא את פוטנציאל ההכנסות של המבוטח.


מי זכאי לקצבת נכות?

אדם זכאי לקצבת נכות כללית הוא כל תושב מדינת ישראל, החל מגיל 18, אשר עקב ליקוי גופני, נפשי או שכלי, אינו מסוגל להשתכר, או שהוא איבד את כושרו להשתכר ב50% לפחות. אישה עקרת הבית שלא עבדה בארבע השנים שקדמו להגשת התביעה 12 חודשים רצופים או 24 חודשים מלוקטים תבחן אם איבדה לפחות 50% מכושרה לתפקד במשק הבית.

אלא שהזכות הזו אינה ניתנת באופן אוטומטי, ויש לעבור דרך הליך של ועדות ובדיקות כדי לקבל את האישורים המתאימים.

כדי לקבל קצבת נכות כללית יש לעבור מספר בדיקות:

א) הכנסותיו נמוכות מ-60% מהשכר הממוצע במשק לנכה "קשה" או נמוכות מ-45% מהשכר הממוצע במשק לנכה "קל".

ב) לעבור רף של 60% נכות רפואית או 40% נכות רפואית בחישוב משוקלל בתנאי שלפחות פגיעה אחת תהיה גבוהה מ – 25%. לעקרת בית יש סף רפואי של 50% נכות לפחות.

ג) מבחן תפקודי כדי לוודא שמגיש הבקשה איבד לפחות 50% מיכולתו להשתכר.


סכומי קצבת נכות (מעודכנים לתחילת 2023)

 • דרגה מלאה (100% או 75%): 4,063 ש"ח
 • דרגה חלקית (74%) – 2,770 ש"ח
 • חלקית (65%) – 2,496 ש"ח
 • חלקית (60%) – 2,345 ש"ח

(הערה: נתוני הסכומים של קצבאות הנכות מתעדכנים מעת לעת)

תוספת קצבה עבור ילדים (השניים הראשונים בלבד):

 • דרגה מלאה (75/100%) – תוספת 1,048 ש"ח
 • דרגה חלקית (74%) – תוספת 776 ש"ח
 • דרגה חלקית (65%) – תוספת 681 ש"ח
 • דרגה חלקית (60%) – תוספת 629 ש"ח

תוספת קצבה עבור בן זוג או בת זוג:

 • דרגה מלאה (75/100%) – תוספת 1,310 ש"ח
 • דרגה חלקית (74%) – תוספת 969 ש"ח
 • דרגה חלקית (65%) – תוספת 852 ש"ח
 • דרגה חלקית (60%) – תוספת 786 ש"ח

[הערה: גם נתוני התוספות מתעדכנים מעת לעת]


ועדה רפואית

 • כל נפגע עבודה שמבקש לקבל נכות מעבודה עובר ועדה רפואית.
 • מטרתה של ועדה רפואית היא לבדוק את הליקויים שנותרו מהתאונה ולקבוע אחוזים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי.
 • בכל ועדה רפואית יושב בדרך כלל רופא ומזכירות הועדה. בשל אילוצי תקציב מקום וזמן הועדה אורכת דקות ספורות בלבד. באותן דקות יש לפרט ולהדגיש את הנתונים החשובים באמת לצורך קביעת אחוזי נכות.
 • כדי שהנפגע לא יתבלבל וישכח נקודות חשובות, מומלץ להכין רשימת ראשי פרקים ואותם לפתח בקצרה בדקות הספורות שעומדות לרשות הנפגע.
 • כאשר מדובר בפגיעה רב מערכתית והנפגע סובל ממספר פגיעות, חשוב לציין כל פגיעה בכל איבר ולצרף חומר רלבנטי.
 • מומלץ מאוד לערוך בבית, יום לפני ועדה רפואית, חזרה וזאת כמו ששחקן קולנוע העורך חזרה לפני ההופעה בפני קהל.
 • חשוב מאוד שלא להתעמת עם חברי ועדות רפואיות, כדי לא ליצור אווירה לא נעימה וכדי לא לבזבז את מעט הזמן בוויכוחים.
 • על הנפגע לחתום בתחילת הועדה (הסכמה להיבדק על ידי הרופא) ובסוף הועדה (אישור הפרוטוקול) ולכן חשוב לקרוא את הנכתב בפרוטוקול ולתקן או להוסיף פרטים חשובים שלא צוינו כלל או צוינו באופן לא נכון.
 • תוצאות ועדה רפואית כולל העתק מהפרוטוקול יישלח לבית הנפגע תוך שבוע עד שלושה שבועות מתום הועדה.

 ערעור: ועדה רפואית לעררים

על החלטת ועדה רפואית אפשר לערער (הנפגע או המוסד) תוך 60 ימים מיום קבלת ההודעה על אחוזי הנכות. בוועדה לעררים יושבים 2-3 רופאים שאינם רופאי המוסד. אלו רשאים לשנות את החלטת ועדה קמא (ועדה רפואית קודמת) לטובה או לרעה. החלטת ועדה רפואית לעררים הינה סופית ואין לערער עליה, אלא בשאלה משפטית בלבד, אל בית הדין האיזורי לעבודה, תוך 60 יום. ניתן להגיש ערר על אחוז הנכות הרפואית ו/או על דרגת אי-הכושר שנקבעה לך.

תקופת הזכאות

חברי ועדה רפואית בהתייעצות עם פקיד השיקום יקבעו את משך הזמן בו תשולם קצבת הנכות, קצבה זמנית או קצבה לצמיתות. נכה שנקבעה לו קצבת נכות זמנית יעמוד בתום תקופת הזכאות בפני ועדה נוספת אשר תחליט האם להמשיך הקצבה או להפסיקה.

דרגות אי-כושר

גובה קצבת נכות כללית תיקבע על פי דרגת אי הכושר. דרגת אי הכושר של 75% או יותר מזכה ב-100% קצבה שהיא בגובה 26.75% מהשכר הממוצע במשק. דרגת אי כושר שבין 60% לבין 74% מזכה את הנכה בקצבה חלקית בהתאם.

תוספת תלויים לקצבת נכות

נכה שהוא נשוי או שיש לו ילדים מתחת לגיל 18 יהיה זכאי לתוספת. עבור כל ילד, עד הילד השני מקבלים 40% מהקצבה. עבור בן/בת הזוג, מקבלים 50% מהקצבה, כל עוד הם לא משתכרים בשכר העולה על 57% מהשכר הממוצע במשק.

שאינו מקבל הכנסה פאסיבית, שהכנסתו מעבודה אינה עולה על 40% מהשכר הממוצע, שהכנסתו מפנסיה אינה גבוהה מ -17% מהשכר הממוצע, זכאי לתוספת בגין תלויים לפי הפירוט שלהלן: עבור כל ילד עד הילד השני = 40% מהקצבה. עבור בן/בת הזוג שאינו/ה מקבלים שכר העולה על 57% מהשכר הממוצע במשק = 50% מהקצבה.

תחילת הזכאות לקצבת נכות

מתום 90 ימים מהיום שבו אבד כושרו של הנכה להשתכר ולא יותר מתריסר (12) חודשים רטרואקטיבית (בדיעבד, עבור החודשים שחלפו).


הגשת תביעה

חשוב להגיש תביעה לקצבת נכות כללית עם מלוא המסמכים הדרושים כמפורט בטופס התביעה ולשמור העתק מדויק של כל המסמכים חתומים בחותמת "נתקבל" על ידי הסניף שבו הוגשה התביעה. ניתן לשלוח את הבקשה גם בדואר.

באינטרנט: החל מפברואר 2015, ניתן להגיש בקשה לקצבת נכות ישירות באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי, בלי לצאת מהבית. לפי נתוני המוסד, כ-110,000 אזרחים הגישו תביעות לקבלת קצבת נכות כללית בשנת 2014. שיפור מערך ההנגשה הדיגיטלי של המוסד לביטוח לאומי נועד להקל על אזרחים המתקשים בניידות, וגם מוזיל את עלויות התהליך, שעד כה בוצע בעיקר בסניפים או באמצעות משלוח מכתבים ומסמכים במערך דואר ישראל.

המסלול המהיר

הביטוח הלאומי השיק "מסלול מהיר" לבעלי נכויות או מוגבלויות קשות במיוחד. תביעות במקרים קשים מקבלות קדימות (עדיפות מיוחדת). המוסד לביטוח לאומי עושה מאמצים ("ישתדל") לטפל בתביעות אלו תוך 30 יום, מיום קבלת התביעה.

זכאים לטיפול במסלול המהיר:

א) חולים במחלה ממארת (כגון סרטן) המקבלים טיפולים או נמצאים במצב סופני.

ב) חלק מחולי ALS.

ג) בעלי לקות נפשית בדרגת 50% ומעלה.

ד) בעלי לקות של פיגור שכלי בדרגת 40% ומעלה, המוכרים ע"י רשויות הרווחה.

ה) חולי שחפת קשים.

ו) מבוטחים שעברו השתלות איברים, בשנה הראשונה לאחר ההשתלה.

ז) חולים קשים המקבלים טיפולים, כולל מחלות זיהומיות.


הטבות נוספות לנכים

א) פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות בעד התקופה שבה מקבל הנכה קצבת נכות ובתנאי שהקצבה לתקופה של שנה לפחות.

ב) רשויות מקומיות מעניקות הטבות של בין 25% עד 80% במיסי ארנונה.

ג) נכה בעל דרגת אי כושר של 75% לפחות זכאי להנחה בתחבורה הציבורית.

ד) משרד השיכון מעניק סיוע בשכר דירה או ברכישת דירה לבעלי דרגת אי כושר בשיעור 75% לפחות.

ה) חברת התקשורת "בזק" מעניקה הנחות למקבלי קצבת נכות בשיעור 75% ומעלה, ולבעלי נכות רפואית של 80% ומעלה. ברוב המקרים, זוהי הנחה בחשבון הטלפון הנייח.

ו) קופות החולים (קופ"ח) מעניקות פטור מתשלום עבור ביקור אצל רופא פנימי או מקצועי בבית או במרפאות חוץ.

ז) נכה בעל דרגת נכות רפואית משוקללת מעל 90% או 100% פטור מתשלום מס הכנסה עד גובה התקרה.

ח) מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר של 75% לפחות ולצמיתות – זכאים להנחה במס רכישה על רכישת בית, דירת מגורים או מגרש.

ט) בעלי דרגת נכות רפואית של 60% זכאים לתו נכה (תג חניה לנכה).


קצבת שירותים מיוחדים (שר"מ)

נכה המטופל בדיאליזה, הושתל איבר בגופו (בשנה הראשונה), עיוור המתגורר לבד או מי שזקוק לעזרה ברמה מסוימת או השגחה, זכאי לקצבת שירותים מיוחדים הניתנת בנוסף לקצבת הנכות הכללית. לפי ניסוח המוסד לביטוח לאומי, " קצבת שירותים מיוחדים ניתנת למי שזקוק לעזרה רבה בביצוע פעולות היום יום שהן: ניידות בבית, אכילה, הלבשה, רחצה והיגיינה אישית".

מהם הליקויים המזכים באחוזי נכות? ראו טבלת אחוזי נכות.

אנו נסייע לך לקבל את הכסף המגיע לך ממוסדות המדינה או גופי ביטוח:

 • המוסד לביטוח לאומי
 • מס הכנסה (רשות המסים)
 • חברות ביטוח
 • ועדות רפואיות
 • משרד הבריאות
 • ועוד.

לסיוע בהשגת קצבת נכות כללית וקצבאות נוספות, התקשרו ל"זכותי" במספר 5520* מכל טלפון,

או צרו קשר דרך אתר זכותי עכשיו. פגישת היכרות חינם וללא כל התחייבות!

 

צרו קשר

אולי מגיע לך הרבה כסף!

מלא פרטיך ונחזור אליך בהקדם