זכויות רפואיות
ייתכן ומגיע לכם הרבה כסף! חייגו עכשיו 5520* או השאירו פרטים ונחזור אליכם

בקשה לבדיקה מחדש עקב החמרת מצב של מקבל קצבת נכות

מקבלי קצבת נכות יכולים להגיש בקשה מחודשת לבדיקה על ידי ועדה רפואית, כאשר הם סבורים כי בזמן שעבר חלה החמרת מצב. במצב של החמרה, עשוי המבוטח לעלות בדירוג הנכות שלו, ועל ידי כך להגדיל את קצבתו בהתאם.


הגשת טופס בל 7842 למוסד לביטוח לאומי אינה מבטיחה כי המוסד לביטוח לאומי לא יחליט את ההיפך: שלא חלה החמרה, אלא להיפך – מצבו של הנכה הוטב. במקרים מסוימים, יכולה הועדה הרפואית אף להחליט שיש להפסיק לאלתר את תשלום קצבת הנכות, כיוון שהמבוטח כשיר לעבודה, או שאחוזי הנכות שלו כה נמוכים, עד שאינם מצדיקים תשלום כלשהו.

מבוטחים רבים אינם נוהגים לדווח למוסד לביטוח לאומי שמצבם הרפואי השתפר. הם רוצים להמשיך לקבל את קצבת הנכות, אליה התרגלו. במקרים מסוימים, למרות השיפור האובייקטיבי במצב הרפואי, מקבלי הקצבה חשים או סבורים כי מצבם עדיין אינם מאפשר להם לשוב לעבודה או לתפקד כרגיל. לכן שומר לעצמו הביטוח הלאומי את הזכות לנצל את ההזדמנות כדי לבדוק אם חל שיפור במצב מקבל הקצבה, ולא מסתפק בקביעה הצרה אם חלה החמרת מצב או לא.

בטופס הבקשה אף נכתב במפורש, כבר בתחילתו: "לידיעתך, המוסד רשאי לקבוע אחוזי נכות רפואית ודרגת אי כושר  נמוכים מאלה שנקבעו בעבר" [ההדגשה – לא במקור; צוות זכותי]. כך מבטיח הביטוח הלאומי את עצמו במקרה שמגיש הבקשה יטען שלא ידע כי קיים תרחיש לפיו לא יקבל הגדלת קצבה אלא להיפך – הפחתת קצבה או ביטול קצבה.

תחת הכותרת "נימוקי הנכה לבקשה לבדיקה מחדש", נדרש המבקש לפרט את השינויים שחלו במצבו הרפואי והתעסוקתי מאז הבדיקה הקודמת של הועדה, וכן לצרף אישורים רפואיים מעודכנים ומפורטים. זהו המקום להוכיח את החמרת המצב.

"הסכמה לקביעת רופא ללא נוכחות" – זהו החלק בטופס שמאפשר למבקש לחתום אם הוא אינו מעוניין להיבדק על ידי רופא. ההצהרה מנוסחת בטופס כך: "אני מסכים בזה שהרופא יקבע את אחוזי הנכות הרפואית שלי לפי מסמכים בלבד ובלי לזמן אותי לבדיקה רפואית.  ידוע לי, שלמרות זו יהיה עליי להתייצב לבדיקה אם הרופא ידרוש זאת".

המוסד לביטוח לאומי אינו מסתיר מן המבקשים את העובדה שכל סוג של אי-דיווח, דיווח חלקי או דיווח שאינו אמת — עלולים לגרור ענישה: "אני החתום מטה מצהיר בזה, כי כל הפרטים שמסרתי בבקשה ובצירופיה הם נכונים. אם יחול שינוי באחד הפרטים שמסרתי בבקשה  זו אני מתחייב להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי. ידוע לי, כי בהתאם לחוק אדם אשר גרם במירמה או ביודעין למתן קצבה לפי חוק  זה או להגדלתה על ידי העלמת פרטים שיש להם חשיבות לעניין, דינו קנס כספי או מאסר".

במילים אחרות, הגשת טופס ביטוח לאומי 7842 דורשת מן המבקש לקחת אחריות מלאה על מעשיו, ולא להאמין ב"שיטת מצליח", לפיה לכאורה כל הגשת טופס יכולה רק להועיל למבקש, שכן עשוי להיות מחיר להגשת בקשה לקויה או מטעה. קצבת נכות כללית אינה משחק ילדים, ולכן הגשת טופס 7842 לביטוח הלאומי צריכה להיות רצינית, מנומקת היטב ומגובה בנתונים רפואיים – אחרת, היא לא רק עלולה להידחות (ללא החמרת מצב) אלא אף להוביל לפגיעה משמעותית בהכנסתו הקבועה של הנכה.

בנוסף להצהרה על עבודה, הכנסות מעבודה ודמי מחלה ב-12 החודשים האחרונים, כל מבקש בדיקה מחדש עקב החמרת מצב נדרש גם לחתום עלכתב ויתור על סודיות רפואיות של קוד גמלה 33 (גמלת נכות כללית), לפיו הוא " מבקש בזה למסור למוסד לביטוח לאומי או לבא כוחו, כל מידע בקשר למחלתי, למצבי הרפואי, לטיפול שניתן לי, תוצאותיו,  מידע על סידור במסגרת חוץ ביתית או כל מידע אחר שידרשו או כל מסמך רפואי או שיקומי או פסיכיאטרי" על אודותיו.


טופס 7842

כך נראה טופס בקשה לבדיקה מחדש עקב החמרת מצב של מקבל קצבת נכות (7842):

טופס 7842 - בקשה לבדיקה מחדש עקב החמרת מצב של מקבל קצבת נכות


קריאה נוספת

אם הנכם זקוקים לסיוע במילוי טפסי ביטוח לאומי ובמימוש זכויות רפואיות עקב נכות, החמרת מצב, הגדלת הקצבה או הפחתתה – צרו קשר עם "זכותי" או חייגו עכשיו 5520*.

 

צרו קשר

אולי מגיע לך הרבה כסף!

מלא פרטיך ונחזור אליך בהקדם