חדשות ועדכונים
ייתכן ומגיע לכם הרבה כסף! חייגו עכשיו 5520* או השאירו פרטים ונחזור אליכם

הדו"ח השנתי של הביטוח הלאומי לשנת 2013

ספטמבר 23, 2014

ב-16/09/2014 התפרסם באתר הביטוח הלאומי הדו"ח השנתי של המוסד לשנת 2013. הדו"ח מציג את סיכום פעילות המוסד ואת תמונת המצב הכלכלית-חברתית בישראל.

לפי ההודעה לעיתונות של המוסד, "הדוח עוסק בסוגיות נבחרות במדיניות החברתית ומציג את סיכום פעילות המוסד וההתפתחויות בתחומי הגמלאות והגבייה (פרק ראשון) ואת תמונת המצב הכלכלית חברתית (פרק שני). פעילות המוסד בתחום הגמלאות לסוגיהן מפורטת בפרק השלישי, ובתחום הגבייה בפרק הרביעי. פעילות קרנות הביטוח הלאומי למען הקהילה נסקרת בפרק החמישי והאחרון".

להלן עיקרי הדברים:

ב-2013 הסתכמו תשלומי הקצבאות והגמלאות של המוסד לביטוח לאומי ב-69.32 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-66.85 מיליארד ב-2012 – עליה של 2.2% הנובעת מהגידול במספר המקבלים ומשינויי חקיקה.

תקבולי המוסד מגביית דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עלו ריאלית ב-4.7% ב-2013. התקבולים לענפי הביטוח הלאומי עלו ב-5.7% ולמערכת הבריאות ב-2.8%. הגידול בתשלומי הביטוח הלאומי ובתקבולי המוסד נובע בין היתר מהגידול הדמוגרפי הטבעי וכן מהתרחבות מעגל התעסוקה והגידול בשכר.

בחלק המוקדש למדיניות החברתית (הפרק הראשון), נדונה השנה לראשונה באופן מפורט הסוגיה של האיתנות הפיננסית של הביטוח הלאומי בהתאם להנחות שונות לגבי התפתחות הדמוגרפיה והתעסוקה ב-50 השנים הבאות. הדיון בפרק מאיר את הנושא מזוויות שונות כגון: החשיבות של יתרת הנכסים של הביטוח הלאומי, הדרכים לשיפור היציבות הפיננסית ועוד. להלן הממצאים העיקריים העולים מהניתוח:

  • הגידול באוכלוסייה יימשך ב-50 השנים הקרובות, על אף הירידה הצפויה בשיעורי הפריון.
  • צפויה מגמת עלייה חדה בשיעור הזקנים באוכלוסייה, בייחוד בקרב יהודים לא חרדים וערבים.
  • צפויה ירידה באחוז האוכלוסייה בגילאי העבודה ועלייה בנטל על העובדים הפוטנציאלים, אם כי פחות מאשר בארצות ה-OECD. הנטל יושפע גם ממידת הגידול בשיעור התעסוקה בפועל וממידת ההצלחה לשפר את רמת השכר, בייחוד של המצטרפים החדשים.

הפרק החמישי בדו"ח הביטוח הלאומי ל-2013 סוקר את פעילות חמשת הקרנות שמפעיל הביטוח הלאומי לפיתוח שירותים חברתיים בקהילה, פעילות המשלימה את הפעילות בתחומי המדיניות החברתית, הגבייה והגמלאות.

שמות הקרנות הנסקרות בדו"ח:

  • הקרן לפיתוח שירותים לנכים
  • הקרן לקידום תוכניות סיעוד
  • הקרן לפיתוח מפעלים מיוחדים
  • הקרן לפיתוח שירותים לילדים ובני נוער בסיכון
  • קרן מנוף

בפרק מידע על מטרות הקרנות , ונתונים על סוגי הסיוע המוענקים לאוכלוסייה הנעזרת בכספי הקרנות לפי סוג הקרן. 

להורדת הדו"ח המלא: סקירת 2013 בביטוח הלאומי

 

צרו קשר

אולי מגיע לך הרבה כסף!

מלא פרטיך ונחזור אליך בהקדם