זכויות רפואיות
ייתכן ומגיע לכם הרבה כסף! חייגו עכשיו 5520* או השאירו פרטים ונחזור אליכם

הקטנת אחוזי נכות שלא כדין

הביטוח הלאומי פעל שלא לפי הוראות בית הדין והקטין אחוזי נכות

הועדה הרפואית לעררים לנפגעי עבודה מטעם הביטוח הלאומי הקטינה אחוזי נכות של עובד שנפגע בתאונת עבודה. העובד ערער על החלטת הועדה והביטוח הלאומי טען מצדו כי העובד סבל מכאבים עוד לפני התאונה. בית הדין האיזורי לעבודה בתל אביב יפו קבע: הועדה שגתה ופעלה שלא לפי הנחיות בית הדין. התוצאה: קבלת הערעור, החלפת הרכב הועדה והחזרת העניין לבדיקה מחודשת.

מאת  מנכ"ל זכותי, וצוות זכותי (8 פברואר 2016)   


עובד שנפגע בתאונת עבודה ב-2012 בעת שהרים משא כבד הוכר כנפגע עבודה על ידי הביטוח הלאומי. בעקבות פסק דין שניתן בינואר 2014 התכנסה הוועדה הרפואית לעררים של נפגעי עבודה מטעם הביטוח הלאומי.

בפסק הדין נכתב כי "הועדה תתייחס במפורט ובמנומק לחוות דעת ד"ר אשכנזי עוזי מיום 8.9.2013. הועדה תתייחס במישרין לטענת ד"ר אשכנזי כי אין הצדקה במקרה זה לנכות בגין מצב קודם" . עוד נכתב כי "ככל שהועדה תמצא לנכות בכל זאת כי יש לנכות מצב קודם, תתאים הועדה סעיף ליקוי התואם את הממצאים המוכחים המתייחסים למצב הקודם לשיטתה".

לאחר שהועדה שמעה את טיעוניו של המערער שנפגע בתאונה היא סיכמה את ממצאיה. בסיכומים נכתב כי הועדה עיינה ברישומים הרפואיים בהם נמצאו רישומים החל משנת 2001. בין היתר נמצאו רישומים באשר לאשפוז בבי"ח לניאדו בגלל כאבי גב תחתון ורישום על כך שהנפגע התלונן על כאבים במותן ימין עם הקרנה למפשעה. בנוסף, נמצא שהתובע סבל מכאבי גב תחתון ונמצאה הגבלה בעמוד שדרה מתני וסימן לסג חיובי דו צדדי.

על סמך רישומים אלו קבעה הועדה כי יש להפחית את אחוזי הנכות שנקבעו מכיוון שהתובע סבל מכאבים עוד לפני שהתרחשה התאונה. במסקנות הועדה נכתב: "אין מקום לקביעת נכות גבוהה יותר כפי שמעריך ד"ר אשכנזי". עוד צוין כי "ד"ר אשכנזי רושם כי בתיק הרפואי נרשמו מספר פעמים רישומים על כאבי גב תחתון אך אינו מדייק בקביעה כי לא הייתה הגבלה בטווח התנועות." על סמך ממצא זה ועל סמך הרישומים הרפואיים קובעת לבסוף הועדה: "הועדה סבורה כי יש מקום להפחית מהנכות בגין מצב קודם".

בסופו של יום, קבעה הועדה כי יש להפחית את אחוזי הנכות שנקבעו לנפגע ב-10%. זאת בשל כאבי הגב שסבל מהם עוד בטרם התאונה. בפועל, המשמעות של הפחתת האחוזים הייתה ביטול כל אחוזי הנכות של התובע.

הערעור על החלטת הועדה

הנפגע, בעזרת עורך דינו, עו"ד תומר בכר, ערער לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו על החלטת הועדה להוריד את אחוזי נכותו. לטענתו, הועדה טעתה בכך שניכתה את אחוזי נכותו בגין מצב קודם, שכן פרט לרישום בודד על מגבלת תנועה מ-2005, אין מסמכים נוספים שהעידו על מגבלת תנועה. מסמכים מאוחרים יותר אף מעידים כי מצב הגב היה תקין לפני התאונה. כפי שתוארו טיעוניו בפסק הדין של השופט דורי ספיבק, הנתבע טען כי "מגבלת התנועה ממנה סבל לתקופה קצרה בשנת 2005, העידה על מצב זמני וחולף, ולא על נכות צמיתה".

התובע טען למעשה כי הועדה שגתה בכך שלא הצביעה על ממצאים מוכחים לפני התאונה עליהם יכלה להסתמך בהורדת אחוזי הנכות. כמו כן, דרש התובע להחליף את הרכב הועדה מכיוון שהיא "מבוצרת בעמדתה".

הביטוח הלאומי מצדו טען כי "לא נפל פגם בהחלטת הועדה, שמילאה אחר הוראות פסק הדין במלואן". הביטוח הלאומי אף הדגיש שהועדה במפורש התייחסה במפורט לחוות דעתו של ד"ר אשכנזי, גם באשר לגובה הנכות וגם באשר לעצם ניכוי אחוזי הנכות עצמו.

הכרעת בית הדין

השופט דורי ספיבק מבית הדין האיזורי לעבודה בתל אביב-יפו בחן האם נפלה טעות בהחלטת הועדה בהתאם לחוק או הוראות אחרות. בפסק דינו מבהיר השופט כי "על בית הדין לוודא שהחלטת הועדה מנומקת באופן כזה שלא רק רופא אלא גם בית הדין יוכל להתחקות אחר הלך המחשבה שהוביל להחלטה." במקרה הספציפי של הנפגע מדובר בסיטואציה בה הוחזר העניין לדיון מחודש בפני הועדה והיה עליה לדון בו לפי הנחיות בית הדין בפסק דינו.

לאחר שעיין השופט בפסק הדין, בהחלטות הועדה ובטיעוני הצדדים, הוא מצא שהועדה לא מילאה כראוי אחר הוראות פסק הדין. כך כתב בפסק דינו השופט ספיבק: "עיון בהחלטת הועדה מעלה שהיא ניכתה מצב קודם על סמך רישומים על כאבי גב תחתון, תוצאות בדיקת סי-טי (CT) ורישומים בגיליון חדר מיון. בהתאם לדין, כאבים כשלעצמם אינם מקנים אחוזי נכות ורישום על כאבים לא די בו כדי להניח תשתית לניכוי מצב קודם".

יתר על כן, מציין השופט, כי אין סעיף ליקוי שמעניק אחוזי נכות בשל כאבים לכשעצמם ושינויים ניווניים ללא מגבלה תפקודית כלשהי. כלומר, אם היה מגיע התובע לוועדה עוד לפני התאונה, לא הייתה יכולה להיקבע לו נכות בגין כאבים וממצאים ניווניים בלבד.

"לפיכך", כותב השופט, "ניכתה הועדה אחוזי נכות בגין מצב קודם שלא כדין ובניגוד לכללים שנקבעו בהלכה". עוד מוסיף השופט כי הועדה לא נתנה את דעתה באשר לרישום מ-2005 המצביע על מגבלת תנועה וזאת בניגוד להנחיותיו של פסק הדין. גם באשר לרישומים המאוחרים יותר שהציג התובע מהם עולה שלפני התאונה מצבו היה תקין לא התקבלה התייחסות הועדה.

לבסוף מסכם השופט ספיבק את החלטתו כך: "לא ניתן לעקוב אחר הלך מחשבתה של הועדה ולהבין מדוע בחרה לנכות מצב קודם בגין מגבלת תנועה בשיעור של 10%, ולא בשיעור נמוך יותר". השופט מצא כי נפל פגם בהחלטת הועדה המצדיק את קבלת הערעור של הנפגע.

החלפת הרכב הועדה

באשר להחלפת הרכב הועדה, הכלל הוא שעניינו של אדם ידון באותו הרכב ועדה שכבר דנה בה. זאת פרט למקרים נדירים שבהם קיים חשש ממשי כי הועדה תהייה מקובעת על עמדתה או שהרכבה לא נאות. מכיוון שההרכב הנוכחי שב וחזר על טעותו ושלא על סמך הכללים של בית הדין והנחיותיו פוסק השופט ספיבק: "בנסיבות אלה, עולה לדעתי החשש שהועדה מבוצרת בעמדתה ובנסיבות אלה הגעתי למסקנה שאין מקום שבפעם השלישית ישב עניינו של המערער לוועדה באותו ההרכב". [ההדגשה – לא במקור; צוות זכותי]

לאחר שקיבל את הערעור, החזיר השופט את העניין לוועדה רפואית לעררים בהרכב אחר כדי שתדון בו מחדש. בפני הועדה החדשה נקבע שלא יובאו פרוטוקולים של הועדות הקודמות וגם לא פסק הדין של השופט ספיבק. לבסוף אף קובע השופט כי על הביטוח הלאומי לשאת בהוצאות המשפט של המערער על סך 3,000 ש"ח.

 

  • ההליך: ב"ל 8929-05-14 שלווה ברידזה נגד המוסד לביטוח לאומי
  • המוסד: בית דין אזורי לעבודה תל אביב – יפו, בפני השופט דורי ספיבק
  • תאריך מתן פסק דין: 04/07/2015

קריאה מומלצת באותו נושא

נפגעת בתאונת עבודה? עברת ועדה רפואית? צור קשר עם "זכותי" לסיוע בזכויותיך הרפואיות.

התקשר 5520* או מלא שם וטלפון באתר זה.

צרו קשר

אולי מגיע לך הרבה כסף!

מלא פרטיך ונחזור אליך בהקדם