זכויות רפואיות
ייתכן ומגיע לכם הרבה כסף! חייגו עכשיו 5520* או השאירו פרטים ונחזור אליכם

היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות

ב-1992 הכריז האו"ם על ה-3 בדצמבר כעל יום עולמי לעידוד, טיפוח וקידום זכויותיהם של נכים ומוגבלים בכל רחבי העולם, ללא הבדל דת, לאום, גזע ומין. בעולם חיים כ-1 מיליארד בני אדם עם נכות כלשהי – מדובר ב-15% מאוכלוסיית העולם.


מטרות יום זה:

  • הבנת בעיותיהם של נכים ומוגבלים
  • הכרה בכבודם הבסיסי של ציבור הנכים והמוגבלים
  • מתן זכויות משפטיות, חברתיות ורפואיות לנכים ומוגבלים
  • דאגה לרווחתם היומיומית של נכים ומוגבלים
  • הגברת המודעות לתרומתם של נכים ומוגבלים המשולבים בחברה

הרעיון נולד ב-1976, כאשר האו"ם הכריז על שנת 1981 כשנה הבינלאומית לאנשים מוגבלים. הארגון קרא לתכנון בינלאומי, לאומי ומקומי שיוביל למצב של שוויון, השתלבות וצדק עבור אנשים עם מוגבלויות – ברמה המשפטית, כלכלית, חברתית ותרבותית.International Day of Persons with Disabilities – 3 December

עצרת האו"ם הכריזה על העשור 1983-1992 כעשור שבו יקודמו מגוון פעילויות למען אנשים מוגבלים, מתוך הכרה שממשלות ברחבי העולם יוכלו להיערך לקראת קידום זכויות המוגבלים בהדרגה.

מ-1998 ועד 2012 החליט האו"ם על נושאים רבים ומגוונים מדי שנה, וביניהם: חיים עצמאיים, נגישות לכולם במילניום החדש, טכנולוגיות מידע נגישות, השתתפות מלאה בחיי העבודה ושוויון, צדק וכבוד, פיתוח תעסוקה, העצמה בקהילה, הסרת חסמים ומכשולים לנכים.

ב-1999 נכנס לתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, במטרה "להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו".


זכויות מוגבלים בישראל

ישראל אישררה את אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות ב-2012. לפי אתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בישראל, אמנה זו קובעת אמות מידה בינלאומיות של שוויון, השתתפות מלאה, הכללה והשתלבות בחברה, ביצוע התאמות, וקבלת החלטות על ידי האדם עם מוגבלות עצמו. האמנה מחילה אמות מידה אלו בתחומי החיים השונים: עבודה, חינוך, מגורים בקהילה, ועוד.

לאמנה חשיבות רבה לקידום וביסוס זכויות האנשים עם מוגבלות בישראל. מדינת ישראל חתמה על האמנה ב-31 מרס 2007, ואשררה אותה ב-28 בספטמבר 2012.

החלטת ממשלה 5100 מינתה את נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לשמש כגורם מרכז ומנגנון תיאום לעניין האמנה, והטילה עליה לקדם את האמנה, להגן עליה ולפקח על יישומה. האמנה מחייבת את המדינה להגיש דוח מקיף ראשון על זכויות האנשים עם מוגבלות בישראל, לוועדה בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות באו"ם, עד חודש ספטמבר 2014.

בישראל, 330,000 אלף נכים זכאים לקצבאות המוסד לביטוח לאומי. בנוסף, לפי הסקר החברתי לשנת 2012 של הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה), ל-22% מבני ה-20 ומעלה יש בעיה בריאותית או גופנית כלשהי, המפריעה להם בתפקוד יומיומי. 

לפי נתוני המדינה, הקרן לפיתוח שירותים לנכים והקרן למפעלים מיוחדים של המוסד לביטוח לאומי השקיעו ב-2013 בפרויקטים לטובת השתלבות נכים בקהילה סך של למעלה מ- 100 מיליון שקלים.

באנגלית נקרא היום הבינלאומי: International Day of Persons with Disabilities.


צרו קשר

אולי מגיע לך הרבה כסף!

מלא פרטיך ונחזור אליך בהקדם