זכויות החולה
ייתכן ומגיע לכם הרבה כסף! חייגו עכשיו 5520* או השאירו פרטים ונחזור אליכם

חוק החולה הנוטה למות

בדצמבר 2005 נחקק חוק החולה הנוטה למות, לאחר שהוקמה ועדה ציבורית, הכוללת רופאים, אנשי דת, משפטנים, פילוסופים ואנשי אתיקה, כדי לבחון את הסוגיות הכרוכות בטיפול בחולים סופניים.

החוק מפרט את זכויותיהם של חולים במחלה סופנית, את חובותיהם של הרופאים והצוות הרפואי במקרים אלו ואת הנהלים במצבי הימנעות מטיפול רפואי והארכת חיים. החוק מגן על זכויות חולים סופניים, אך בו זמנית, מגן גם על הצוות הרפואי.

החוק מדגיש את האפשרות של אדם בריא להחליט מה רצונו במידה שיחלה במחלה סופנית על ידי מילוי טופס בנושא הנחיות רפואיות מקדימות או ייפוי כוח. יתר על כן, החוק מדגיש שקיים איסור על המתה (הסיבה אינה רלוונטית) וסיוע בהתאבדות.

חוק החולה הנוטה למות מחולק לשישה פרקים:

פרק א': מטרה ועיקרון יסוד – "להסדיר את הטיפול הרפואי בחולה הנוטה למות תוך איזון ראוי בין ערך קדושת החיים, לבין ערך אוטונומיית הרצון של האדם והחשיבות של איכות החיים".

פרק ב': הגדרות – מגדיר מונחים המוזכרים בחוק, ביניהם:

 • אדם קרוב – בעל קרבה משפחתית/רגשית למטופל או מכיר את המטופל היטב ונמצא בקשר מתמשך אתו.
 • בעל כשרות – אדם בגיל 17 ומעלה, צלול ולא הוכרז פסול דין.
 • הסכמה מדעת, טיפול רפואי, מטופל, מידע רפואי, רשומה רפואית – הגדרות על פי חוק זכויות החולה.
 • סבל משמעותי – לפי הגדרת רופא או כאב/סבל "שאדם סביר היה מוכן לעשות מאמץ ניכר כדי להימנע ממנו או לסלקו…"

פרק ג': הרצון לחיות וכשרות – חזקות –

 • חזקת הרצון לחיות: מדגיש את הצורך להוכיח שאדם אינו רוצה להמשיך לחיות, ואם זה לא הוכח, צריך לפעול להשאירו בחיים.
 • הוצאה מחזקת הרצון לחיות: אם חולה הנוטה למות הוא בעל כשרות ומבהיר שרוצה לחיות, חובה לטפל בו ולהשאירו בחיים. אם החולה אינו בעל כשרות, יש לפעול לפי הנחיות רפואיות מקדימות שנתן החולה, לפי החלטה של מיופה כוח, לפי החלטה של ועדה מוסרית/ארצית או לפי החלטת רופא אחראי.
 • חזקת הכשרות: אדם בגיל 17 ומעלה שלא הוכרז פסול דין, והוא כשיר לקבל החלטות בנוגע לטיפול רפואי.
 • הוצאה מחזקת כשרות: ניתן להכריז על חולה הנוטה למות כלא כשיר רק לפי החלטה מנומקת ומתועדת של רופא אחראי לאחר שהתייעץ עם מומחים.

פרק ד': הטיפול בחולה הנוטה למות – חלק זה מפרט על כמה נושאים:

 • באילו סיטואציות רופא אחראי רשאי לקבוע את מצבו של המטופל כחולה הנוטה למות.
 • לפי מה ניתן לבסס את רצונו של חולה הנוטה למות לקבלת טיפול חריג להארכת חיים.
 • מה הם הנהלים בכל הנוגע לחולה הנוטה למות כשיר ולא כשיר, המסרב לטיפול רפואי.
 • מה הן פעולות אסורות לפי החוק (המתה במעשה, סיוע בהתאבדות, הפסקת טיפול רפואי רציף ושמירת מצב בפנייה לוועדה מוסדית).
 • מתן טיפול מקל
 • מה הם הנהלים בכל הנוגע לטיפול בקטין הנוטה למות.
 • מה הם הנהלים בכל הנוגע לטיפול בחסוי נוטה למות, כלומר אדם מוגבל שאינו כשיר או שלא השאיר הוראות מקדימות ואין מיופה כוח.

פרק ה': הבעת רצון מוקדמת – מחולק לחמישה סעיפים:

 • הבעת רצון מוקדמת – אדם כשיר רשאי לקבוע את רצונו במקרה שיהיה בעתיד חולה הנוטה למות לא כשיר.
 • הנחיות רפואיות מקדימות – אדם כשיר המעוניין לתת הוראות מסוג זה צריך לקבל מידע רפואי שעליו יכול להתבסס והוא צריך לתעד הנחיות אלה בכתב ולחתום עליהן.
 • ייפוי כוח – אדם כשיר יכול למנות מיופה כוח וגם מחליף למיופה הכוח. סעיף זה מפרט מהן דרכי המינוי, כיצד לתעד זאת ומהו תוקף ייפוי הכוח.
 • הוראות כלליות – רופא אחראי חייב ליידע את המטופל שלו, במידה שהתגלה כחולה הנוטה למות והוא עדיין כשיר, שהוא יכול לתת הנחיות רפואיות מקדימות או למנות מיופה כוח. ניתן לשלב הנחיות רפואיות מקדימות עם מיופה כוח. בנוסף, הסעיף מפרט מה הם הנהלים במקרה של שינוי ההנחיות וביטולן.
 • מאגר מידע – המקום שבו נשמרות ההנחיות הרפואיות המקדימות והמינוי של מיופה הכוח. כל חמש שנים, חייב להודיע האחראי על המאגר לאדם הרשום במאגר שיש לחדש הנחיות אלו.

פרק ו': הוועדה הארצית וועדות מוסדיות – מפרט מה הם הנהלים במינוי ועדות מוסדיות ובמינוי וועדה ארצית, מי יכול לפנות לוועדה מוסדית ולוועדה הארצית ומה הן סמכויות הוועדה המוסדית והוועדה הארצית.

פרק ז': שונות – מרחיב בנושאים הבאים: פטור מאחריות, הזכות לפעולות נוספות, העברת הטיפול למטפל אחר, סודיות ותקנות.

לחוק 3 תוספות:

 1. הרחבת נושא הנחיות רפואיות מקדימות לטיפול רפואי עתידי בחולה הנוטה למות.
 2. הרחבת נושא ייפוי כוח.
 3. הרחבת נושא הוראה להארכת התוקף של הנחיות רפואיות מקדימות וייפוי כוח.

זקוקים לסיוע נוסף? צרו קשר עם מומחי "זכותי" דרך האתר או חייגו 5520*

 

צרו קשר

אולי מגיע לך הרבה כסף!

מלא פרטיך ונחזור אליך בהקדם