המוסד לביטוח לאומי
ייתכן ומגיע לכם הרבה כסף! חייגו עכשיו 5520* או השאירו פרטים ונחזור אליכם

דמי ביטוח לאומי

כל תושב/ת ישראל מגיל 18 ומעלה חייב על פי החוק להיות מבוטח בביטוח הלאומי ולשלם דמי ביטוח. תשלום דמי הביטוח, המופיע בתלוש המשכורת שלכם תחת "ניכויים", מקנה זכות לרוב קצבאות הביטוח הלאומי.


ככלל, המעסיק הוא זה שצריך לשלם את דמי הביטוח, ולא המועסק. דמי הביטוח הלאומי מחושבים לפי גובה ההכנסות שיש למבוטח מעבודה ושלא מעבודה, ועל-פי מעמדו הביטוחי כעובד שכיר, עצמאי, או כמי שאינו עובד.

 

מי צריך לשלם את דמי הביטוח הלאומי עבור המבוטח?

 • המעסיק של המבוטח – במקרה של עובד שכיר, כולל עובד משק בית
 • המבוטח עצמו – אם הוא עצמאי / סטודנט שאינו עובד / שכיר בחופשה ללא תשלום / גמלאי לפני גיל פרישה
 • האחראי על תשלום פנסיה למבוטח (גמלאי)
 • משרד הביטחון – במקרה של חייל סדיר המשרת בצבא

 

מהן החובות והזכויות שלי כעובד בנושא דמי ביטוח לאומי?

 • חובת הדיווח המלאה נופלת על המעסיק
 • מעסיק נדרש לשלם דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות עבור כל עובדיו השכירים
 • המעסיק מדווח על העובדים ועל השכר שלהם
 • המעסיק הוא זה שמנכה את דמי הביטוח מן השכר של המועסק
 • אדם שלא עבד ושילם דמי ביטוח בעצמו – חייב להודיע לביטוח הלאומי שהחל לעבוד כשכיר
 • מעסיק המתחמק מחובתו לשלם דמי ביטוח לאומי עבור עובדיו – עלול להיחקר ע"י הביטוח הלאומי

 

כיצד נקבע בסיס ההכנסה החייבת בדמי ביטוח?

בקביעת בסיס ההכנסה שלפיו ישלם המבוטח דמי ביטוח, ביטוח לאומי מתבסס על סעיף 2 לפקודת מס הכנסה. ישנם 3 סוגי הכנסות אשר מחייבות תשלום דמי ביטוח לאומי:

 • הכנסה מעבודה כשכיר
 • הכנסה מעסק או ממשלח יד כעצמאי
 • הכנסה שלא מעבודה

 

מי צריך לבצע תיאום דמי ביטוח לאומי?

 • מי שעובד בתור שכיר ביותר ממקום עבודה אחד
 • מי שמקבל פנסיה מוקדמת וגם עובד בתור שכיר במקום עבודה אחד לפחות (משלם הפנסיה = מעסיק משני)
 • מי שמקבל פנסיה מוקדמת מ-2 מקורות שונים לפחות
 • כאשר ההכנסה מהמעסיק העיקרי או משלם פנסיה מוקדמת נמוכה ב-60% מהשכר הממוצע
 • כאשר ההכנסה מכל המעסיקים או משלמי הפנסיה המוקדמת גבוהה מן ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח
 • יש לעדכן מעסיק משני או משלם פנסיה מוקדמת על עבודה נוספת – בעזרת טופס 101
 • יש להפיק אישור על תיאום דמי ביטוח

 

פטורים

מי פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי?

 • עקרת בית – אישה אשר ידועה בציבור/נשואה למבוטח בביטוח לאומי  שאינה עובדת מחוץ לבית.
 • אדם המקבל קצבת נכות מעבודה בשיעור של 100% לצמיתות, ובנוסף מקבל קצבת נכות כללית מלאה בשיעור של 75% לפחות לצמיתות או באופן זמני לתקופה רצופה של שנה לפחותעבור התקופה שבה הוא מקבל את הקצבה (גם אם יש לו הכנסה אחרת).
 • חייל בשירות סדיר – שאינו עובד לא כשכיר ולא כעצמאי
 • תושב ישראל השוהה במדינת אמנה, ששילם דמי ביטוח לאומי במדינת האמנה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בישראל בתקופה ששילם למדינת האמנה. ואולם, חלה עליו חובת תשלום דמי ביטוח בריאות בתקופה הזאת. מי שאין לו הכנסות, סכום דמי ביטוח הבריאות שיהיה עליו לשלם יהיה בשיעור המינימאלי. פרטים ב"שהות במדינה שיש עמה אמנה".

 

מי עוד פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי?

בנוסף, גם אדם העונה על הקריטריונים ברשימה הבאה ואין לו הכנסות מעבודה וממקורות אחרים, או שיש לו הכנסות ממקורות אחרים שאינן עולות על 5% מהשכר הממוצע – 514 ש"ח (החל מ-1/1/19):

 • אדם שמקבל קצבה מהביטוח הלאומי או מגוף ציבורי אחר (חוץ ממי שמקבל דמי אבטלה עבור חודש מלא).
 • חייל משוחרר, מסיים שירות לאומי או שירות אזרחי – יהיו זכאים לפטור מתשלום דמי ביטוח מיום 1.1.2015 למשך חודשיים מתום השירות, על פי התנאים שנקבעו בחוק.
 • עולה חדש יהיה זכאי לפטור לתקופה של עד 12 חודשים מיום עלייתו לארץ.
 • אדם אשר מלאו לו 18 שנים ויתגייס לצה"ל או ישרת בשירות לאומי או אזרחי לפני גיל 21 – יהיה זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח מיום 1.8.2013, לתקופה מגיל 18 עד לתחילת השירות בצה"ל או תחילת השירות הלאומי/האזרחי.
 • אדם אשר מלאו לו 18 שנים ולא יתגייס לצה"ל או יתנדב לשירות לאומי, ועדיין לומד במוסד חינוכי על-יסודי עד כיתה י"ב – זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח מיום 1.10.2011 בתקופת הלימודים בלבד, וזאת לא יאוחר מגיל 19.
 • אדם המלאו לו 18 שנים, אשר סיים את לימודיו במוסד על-יסודי, שלא יתגייס לצה"ל ולא יתנדב לשירות לאומי, עליו להתחיל לשלם את דמי הביטוח לביטוח הלאומי.
 • סטודנטים מקבלים הנחה בדמי הביטוח הלאומי: 23 ש"ח בלבד (נכון ל-2018), בתנאי שהמוסד האקדמי מעביר את המידע לביטוח הלאומי כדי שההטבה תתקבל במערכת הממוחשבת.

 

סכומי דמי ביטוח לאומי

(המידע עדכני ל- 01.01.2019)

 

עובדים שכירים – דמי ביטוח לאומי

מחלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע – (שיעור מופחת): 6,164 ש"ח

 • מעסיק: 3.55%
 • עובד: 0.40%

 

מחלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע, ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא): 43,890 ש"ח

 • מעסיק: 7.60%
 • עובד: 7.00%

 

עצמאים – דמי ביטוח לאומי

 • מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע 6,164 ש"ח – (שיעור מופחת): 2.87%
 • מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח 43,890 ש"ח – (שיעור מלא): 12.83%

 

עד גיל 18 או מי שמקבל קצבת אזרח ותיק, ישלם:

 • מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע 6,164 ש"ח – דמי ביטוח בשיעור מופחת 0.17%
 • מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע – דמי ביטוח בשיעור רגיל 0.78%

 

שיעורים אלו כוללים תשלום דמי ביטוח לאומי בלבד:

 • מי שטרם הגיע לגיל 18 – פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות
 • מי שמקבל קצבת אזרח ותיק – דמי ביטוח הבריאות מנוכים מהקצבה בסכום חודשי של  199 ש"ח

 

מי שהגיע לגיל פרישה ולא מקבל קצבת אזרח ותיק, ישלם:

 • מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע  6,164 ש"ח – דמי ביטוח בשיעור מופחת 5.47%
 • מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע – דמי ביטוח בשיעור רגיל 15.62%

 

למי שאינם עובדים ולבעלי הכנסה שלא מעבודה

מי שלא עובד ואין לו הכנסות – ישלם דמי ביטוח לאומי מינימליים לחודש בסך 71 ש"ח ודמי ביטוח בריאות מינימליים לחודש בסך 104 ש"ח , ובסך הכול ישלם בחודש 175 ש"ח.

 

מי שלא עובד ויש לו הכנסות שלא מעבודה – ישלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מההכנסתו:

 • מחלק ההכנסה שבין 25% מהשכר הממוצע – 2,568 ש"ח ל- 60% מהשכר הממוצע 6,164 ש"ח – (שיעור מופחת): 4.61%
 • מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח- 43,890 ש"ח (שיעור מלא): 7.00%

 

עובדים במשק בית

עובדים מגיל 18 עד גיל פרישה:

 • תשלום המעסיק: 5.25%
 • תשלום העובד: 1.00%

 

עובדים מגיל פרישה עד גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק שאינם מקבלים קצבת זקנה:

 • תשלום המעסיק: 5.25%
 • תשלום העובד: 0.00%

 

העסקת עובד משק בית (עוזר/ת / מנקה)

 • לא רק בעלי עסקים ובעלי חברות צריכים לשלם דמי ביטוח לאומי על העובדים שלהם.
 • גם מי שמעסיק עוזרת או עובד משק בית כלשהו, אפילו פעם אחת בשבוע, חייב בדיווח ובתשלום.
 • לצורך העניין, בעל הבית הוא "מעסיק" והוא חייב למלא דו"ח לביטוח הלאומי, ולשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עובד משק הבית.
 • מעסיק עובד משק בית חייב לשלם דמי ביטוח לאומי גם עבור תושב חוץ, עובד זר (מהגר עבודה) או תושב השטחים (יו"ש, עזה, רש"פ)
 • מועדי תשלום דמי ביטוח לאומי לעובד משק בית (עוזרת, מנקה וכו') מתבצעים ארבע פעמים בשנה, בכל פעם עבור שלושת החודשים הקודמים: 20/4, 20/7, 20/10 ו-20/01.

 

דמי הביטוח הלאומי בישראל – מן הנמוכים במערב

 • מחקר מקיף שפורסם ע"י המוסד לביטוח לאומי באמצע 2018 השווה את מדיניות הרווחה בישראל לזו של שאר 34 מדינות גוש המדינות המפותחות (OECD).
 • ע"פ המחקר, שיעור דמי הביטוח הלאומי אשר נגבים מהמעסיקים – קטן מן המקובל בשאר המדינות.
 • לפי אותו מחקר, חלקו של העובד (ולא המעסיק) בכלל דמי הביטוח הוא כ-37% בממוצע מדינות ה-OECD אך בישראל הוא עומד על 62%.
 • המחקר קבע כי שיעור כל  דמי הביטוח בכלל המיסים בישראל עמד על 16.5% לעומת שיעור ממוצע של  26.8% בשאר מדינות ה-OECD.

 

המוסד לביטוח הלאומי דורש: עדכון דמי הביטוח הלאומי

 • הביטוח הלאומי מבקש מהאוצר לקבוע מנגנון שוטף לעדכון דמי הביטוח הלאומי (אותם משלם הציבור)
 • מנגנון עדכון כזה יעלה את דמי הביטוח כאשר הביטוח הלאומי ייקלע למצוקה פיננסית
 • הביטוח הלאומי מפסיד סכומי-עתק עקב אוכלוסיות פטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי
 • משרד הרווחה מתכנן מהלך לביטול כל הפטורים ויצירת תשלומי מינימום של דמי ביטוח לאומי
 • משרד האוצר רואה בתשלום דמי ביטוח לאומי סוג נוסף של מס הכנסה
 • בעקבות התארכות תוחלת החיים ורצונם של שכירים ועצמאים להמשיך לעבוד מעבר לגיל הפרישה, עלתה לאחרונה הצעה לבטל את הגבלת הגיל לצבירת התוספת הרגילה מעבר לגיל הפרישה, כדי לאפשר למי שעבד פחות שנים בעבר להמשיך ולצבור ותק עד 35 שנה, או לאפשר צבירת שנות ביטוח נוספות למי שלא עבד מספיק זמן.

 

למה אנחנו צריכים לשלם דמי ביטוח לאומי?

אם האזרחים לא ישלמו דמי ביטוח לאומי, המוסד יפשוט את הרגל – והמגזרים החלשים בישראל פשוט יתמוטטו עד כדי עוני מחפיר, קיבוץ נדבות וירידה לפשע. מטרתו העיקרית של המוסד לביטוח לאומי היא לספק ביטוח תעסוקתי, הבטחת הכנסה והענקת גמלאות וקצבאות לזכאים. המוסד מספק לתושבי המדינה רשת ביטחון סוציאלי רחבה בתחומים הבאים:

 • הריון ולידה
 • מוגבלויות
 • פגיעה ומחלה
 • ילדים
 • קשישים
 • הפסקת עבודה

בתלושי משכורת של רוב השכירים בישראל, מופיע סעיף דמי ביטוח לאומי בעמודת "ניכויים" לצד מס הכנסה, מס בריאות והפרשות פנסיוניות. יש לשים לב כי בתלוש המשכורת מופיע הכיתוב "ביטוח לאומי" בלי המילה "דמי", אך הכוונה היא לדמי בט"ל (או בקיצור: דב"ל). חשוב לזכור כי מס בריאות אינו דמי ביטוח לאומי – מס הבריאות אמנם נגבה על ידי המוסד לביטוח לאומי אך הוא נגבה מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי ומטרתו להעניק סל בריאות אחיד לכל האזרחים.

צרו קשר

אולי מגיע לך הרבה כסף!

מלא פרטיך ונחזור אליך בהקדם